Eerstelijnszorg

Allergie

Ergens allergisch voor zijn is vaak erg vervelend. Gelukkig is er steeds meer bekend over (de behandeling van) allergie. Wat is allergie precies en hoe kan het worden behandeld? Wat is allergie? Allergie is een

Counseling

Counseling, letterlijk vertaald ‘raadgeven’ of ‘raadgeving’, is een laagdrempelige vorm van zorgverlening. Wat is counseling precies en wanneer wordt counseling toegepast?  Wat is counseling? Counseling, soms geschreven als counselling, is Engels voor raadgeven of raadgeving.

Audiologie

Audiologie houdt zich bezig met het gehoor. Wanneer dit gehoor dermate slecht is, kan een gehoorapparaat worden gebruikt. In Nederland zijn er vele ouderen met zo’n apparaat. Wat is audiologie precies en hoe gaat men

Ergotherapie

Ergotherapie helpt (oudere) mensen om zelfstandig te kunnen functioneren. Wat houdt ergotherapie precies in en aan wie wordt deze hulp geboden?  Wat is ergotherapie? Het begrip ergotherapie is afgeleid van het Griekse woord ergon, wat

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk wint aan betekenis in onze maatschappij. Door vergaande bezuinigingen worden goedkopere vormen van zorg steeds belangrijker. Wat is maatschappelijk werk en door wie wordt maatschappelijk werk aangeboden? Wat is maatschappelijk werk? Maatschappelijk werk

Fertiliteit

Fertiliteit is een moeilijk woord voor vruchtbaarheid. In de Nederlandse zorgsector is vruchtbaarheid een belangrijk onderwerp. Het onderzoek naar vruchtbaarheid wordt fertiliteitsonderzoek genoemd. Wat houdt fertiliteit precies in en hoe vindt onderzoek naar fertiliteit plaats?

Behandelingsmethoden zonder arts

Er bestaan verschillende behandelingsmethoden voor het lichaam die niet onder toezicht van een arts hoeven te staan. Deze behandelingsmethoden zijn onder andere: Mensendieck, Cesar en Alexandertechniek. Wat houden deze behandelingsmethoden precies in? Mensendieck Mensendieck is

Optometrie

Optometrie, met een makkelijker woord ook wel oogmeetkunde genoemd, houdt zich bezig met de ogen. In Nederland zijn er miljoenen mensen die van deze zorg gebruik maken: ze dragen een bril of contactlenzen. Wat houdt