Audiologie

Audiologie houdt zich bezig met het gehoor. Wanneer dit gehoor dermate slecht is, kan een gehoorapparaat worden gebruikt. In Nederland zijn er vele ouderen met zo’n apparaat. Wat is audiologie precies en hoe gaat men binnen dit specialisme te werk?

Wat is audiologie?

Audiologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het herstellen van het gehoor. Dit herstellen gebeurt voornamelijk middels hulpmiddelen. Tevens richt men zich op psychologische aspecten die bij slechthorendheid kunnen voorkomen, om hier vervolgens passende hulp bij te vinden.

Het gehoor wordt met een toonaudiogram getest. Bij een toonaudiogram wordt een gehoordrempel vastgesteld. In een audiogram worden de gehoordrempel en de geluidsfrequentie (toonhoogte) gecombineerd. Op deze manier geeft het audiogram aan hoeveel het gehoor van de behandelde persoon afwijkt van de normale waarde. De patiënt krijgt hierbij een koptelefoon. Bij ieder geluid dat hij of zij waarneemt, moet een knopje worden ingedrukt. Belangrijk hierbij zijn onder andere een stille omgeving en concentratie van de patiënt.

Gehoorpborlemen

Wanneer het audiogram van een onderzocht persoon te veel afwijkt van de standaard waarden, is er sprake van een gehoorprobleem of slechthorendheid. Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben. Veel voorkomende oorzaken zijn: ouderdomsslechthorendheid (ook wel presbyacusis genoemd), lawaaischade, aangeboren slechthorendheid, gehoorverlies door medicatie, geleidingsverliezen en functioneel gehoorverlies.

Waarom audiologie?

Voor veel mensen is audiologie pas iets voor in die toekomst: zij ervaren geen gehoorproblemen. Toch is audiologie van belang, voornamelijk bij peuters en kleuters. Voor de taalwerving bij peuters en kleuters is het gehoor een niet te missen factor. Om te voorkomen dat de ontwikkeling van taal belemmert wordt, worden peuters en kleuters vaak getest op gehoorstoornissen. Hierbij is het wel lastig dat kinderen nog niet altijd in staat zijn om voldoende mee te werken.

All Ears

Een voorbeeld van een goede instelling die zich bezighoudt met audiologie is ‘All Ears Hoortoestellen’. All Ears, met meerdere vestigingen in Zeeland en Noord-Brabant, is meer dan een winkel over oren: “er wordt echt naar de klant geluisterd”. Bij All Ears houdt men zich bezig met hoortoestellen en gehoorbescherming.