Counseling

Counseling, letterlijk vertaald ‘raadgeven’ of ‘raadgeving’, is een laagdrempelige vorm van zorgverlening. Wat is counseling precies en wanneer wordt counseling toegepast? 

Wat is counseling?

Counseling, soms geschreven als counselling, is Engels voor raadgeven of raadgeving. Counseling is een vorm van zorg waarbij (emotionele) hulpverlening wordt aangeboden. Deze hulpverlening kan verschillende doelen hebben, zoals: problemen oplossen, antwoorden op vragen vinden, ongebruikte mogelijkheden benutten of kennis ontwikkelen. Uit deze doelen blijkt al snel dat counseling voornamelijk praktisch van aard is. De patiënt formuleert verscheidene doelen; de hulpverlenende (counselor genoemd) helpt hem deze doelen te bereiken.

Counseling is gericht op genezing. Een counselor werkt in verschillende fasen. Als eerst vindt natuurlijk de intake plaats. Bij dit intakegesprek worden de problemen van de cliënt en werkwijzen van de counselor benoemd. Na een intakegesprek volgt, indien nodig, een counselingstraject. Zo’n traject bestaat uit verschillende individuele gesprekken, waarbij eerst de problemen worden vastgesteld, vervolgens doelen worden gesteld en uiteindelijk een strategie wordt bepaald. Na het counselingsproject, dat tussen de 3 à 25 gesprekken beslaat, volgt de afronding. Deze afronding vindt altijd plaats op initiatief van de cliënt.

Wanneer counseling?

Counseling is voornamelijk gericht op mensen met emotionele problemen. Het voornaamste doel van de hulpverlening is om de uit balans geraakte cliënt weer in balans te brengen. Dit uit balans geraken kan door een privésituatie, maar ook door situaties op het werk. Tevens kan counseling gebruikt worden om problemen in de toekomst te voorkomen. Een aantal voorbeelden waarbij je counseling kunt gebruiken zijn: relatieproblemen, stress, depressie, ingrijpende veranderingen en gezinsproblemen.

Counseling vs. coaching

Uit voorgaande blijkt wat counseling inhoudt. Hieruit blijkt ook dat counseling iets anders is dan coaching, omdat bij counseling de nadruk ligt op het zelfoplossend vermogen van de cliënt. Bij coaching ligt de nadruk meer op actiegerichte handelingen, opdrachten en oefeningen. Echter, wanneer een cliënt vastloopt en zijn eigen doelen niet kan bereiken, kan coaching nodig zijn. Een goede counselor kan dus zowel counseling als coaching gebruiken om zijn cliënten te helpen.

Maria Bartels

Maria Bartels is een voorbeeld van een counselor. Zij heeft een eigen praktijk waarin ze filosofie combineert met coaching en counseling. Op deze manier wordt filosofie verbonden met het menselijk leven en kunnen problemen bij de kern worden aangepakt.