Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk wint aan betekenis in onze maatschappij. Door vergaande bezuinigingen worden goedkopere vormen van zorg steeds belangrijker. Wat is maatschappelijk werk en door wie wordt maatschappelijk werk aangeboden?

Wat is maatschappelijk werk?

Maatschappelijk werk ondersteunt mensen in psychische, relationele of materiële sfeer. Deze hulp kan zowel individueel als collectief geleverd worden. Het uiteindelijke doel van maatschappelijk werk is dat mensen tot hun recht komen als mens en als burger. Er wordt voornamelijk een beroep gedaan op maatschappelijk werkers als mensen hun eigen problemen niet meer kunnen overzien of oplossen. Voorbeelden van zulke problemen zijn: ingrijpende gebeurtenissen, seksueel geweld (door kindermishandeling), pesten en eenzaamheid. De hulp die vervolgens door maatschappelijk werkers geboden wordt, is vaak op vrijwillige basis en wordt thuis aangeboden.

Een onderdeel van maatschappelijk werk is bedrijfsmaatschappelijk werk. Bij deze vorm van maatschappelijk werk richt men zich op de relationele sferen binnen een bedrijf. Op deze manier worden verstoorde arbeidsverhoudingen hersteld. Voor een bedrijf kan bedrijfsmaatschappelijk werk een welkome impuls opleveren, omdat het vaak zorgt voor een grotere werkmotivatie, een lager ziekteverzuim en een betere sociale cohesie op de werkvloer. Door een combinatie van deze factoren stijgt de productie al snel. Bedrijfsmaatschappelijke werkers geven voorlichtingen en houden spreekuren, om zo tot een oplossing voor het probleem te komen.

Wie levert maatschappelijk werk?

Maatschappelijk werk wordt voornamelijk aangeboden door grote instanties. Binnen deze instanties zijn twee groepen mensen werkzaam: professionals en vrijwilligers. De professionals hebben veelal een (hbo-)opleiding achter de rug. Vanwege hun opleiding, worden professionals ingezet bij complexe problemen, terwijl vrijwilligers gemakkelijke problemen helpen op te lossen. Omdat vrijwilligers geen professionals zijn, wordt hun hulp als minder bedreigend ervaren en zo makkelijker geaccepteerd. Zo staan hulpbehoevenden en vrijwillige hulpverleners op gelijke voet, zodat een gesprek makkelijker op gang komt. De relatie met een vrijwilliger wordt door hulpbehoevenden vaak als positief ervaren.

NIM

NIM’ is een organisatie die grootschalig maatschappelijk werk aanbiedt. De hulp is beschikbaar in Nijmegen en omgeving. De menswaardige hulp wordt geboden door sociale professionals en getrainde vrijwilligers. NIM werkt vanuit vier pijlers: menswaardigheid, sociale professionals, ‘doen wat nodig is’ en versterken.

GIMD

Ook bedrijfsmaatschappelijk werk is van groot belang. Door verschillende instanties wordt bedrijfsmaatschappelijk werk aangeboden. Een voorbeeld van zo’n instantie is ‘GIMD’: “de specialist in bedrijfsmaatschappelijk werk”. Bij GIMD, dat zich bevindt in Heerenveen (Abe Lenstra Boulevard 10), richt men zich op een gezonde balans op de werkvloer.