Behandelingsmethoden zonder arts

Er bestaan verschillende behandelingsmethoden voor het lichaam die niet onder toezicht van een arts hoeven te staan. Deze behandelingsmethoden zijn onder andere: Mensendieck, Cesar en Alexandertechniek. Wat houden deze behandelingsmethoden precies in?

Mensendieck

Mensendieck is een behandelingsmethode die ontwikkelt is door Bess Mensendieck. Hij ontwikkelde in het begin van de 20e eeuw een systeem van oefeningen. Deze oefeningen zijn gericht op het behandelen van klachten omtrent het lichaam van de mens. Het gaat hier voornamelijk om juist spiergebruik, waarbij gedragsverandering centraal staat. De behandeling volgens de Mensendiecktechniek richt zich voornamelijk op klachten die ontstaan door een incorrecte houding of beweging (tijdens werk of sport). De behandeling bestaat dan ook uit het aanleren van een betere houding en het vermeerderd uitvoeren van lichamelijke activiteit. Deze lichamelijke activiteit wordt afgestemd op het leven van de patiënt, waarbij rekening wordt gehouden met aanwezige klachten. Kenmerkend voor de Mensendiecktherapie is dat het leerproces bestaat uit zelf zien, zelf ervaren en zelf oordelen.

Cesar

Cesar is een behandelingsmethode die ontwikkelt is door Maria Dorothea Cesar-Pollak, een leerlinge van Bess Mensendieck. Zij ontwikkelde in het begin van de 20e eeuw te Amersfoort de oefentherapie. Bij een Cesarbehandeling richt men zich, evenals Mensendieck, op klachten omtrent het lichaam van de mens die voortkomen uit een incorrecte houding of beweging. Tevens richt zich men op lichamelijke klachten ontstaan door chronische ziekten. De Cesarbehandelingsmethode heeft veel weg van Mensendieck, maar heeft toch een aantal andere werkwijzen. Bij de Cesarmethode wordt een oefening voorgedaan, terwijl bij de Mensendieckmethode alleen een mondelinge instructie wordt gegeven. Tevens ligt de nadruk bij Cesartherapie minder op het bewust voelen van bewegingen en spierspanning.

Alexandertechniek

De Alexandertechniek verschilt sterk van de Mensendieck- en Cesarmethode. De techniek is ontstaat door ervaringen van Frederick Matthias Alexander. Uit zijn ervaringen bleek dat door verkeerd bewegen de balans in het lichaam verstoord wordt. Uiteindelijk leidt dit tot allerlei problemen als vermoeidheid, stress, klachten en blessures. De methode is gericht op zelfredzaamheid. Alexandertechniek is namelijk geen therapie of therapeutische methode, maar een zelfhulpmethode. Er vindt dus geen behandeling plaats met Alexandertechniek. Het doel van Alexandertechniek is het verbeteren van het gebruik van het menselijk organisme.

Gezondheidscentrum Muiden

In Muiden (Burgemeester de Raadtsingel 15A) bevindt zich een gezondheidscentrum. Hier wordt door Simone van de Mortel Mensendieck- en Cesartherapie verleent. De oefentherapeute “leert de cliënt gezond bewegen en klachten te begrijpen”.