Eerstelijnszorg

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een bekende vorm van zorg(verlening) waar jaarlijks veel Nederlanders dankbaar gebruik van maken. Tevens is fysiotherapie één van de meest gekozen dekkingen in het aanvullend pakket van zorgverzekeringen. Wat is fysiotherapie, welke onderdelen

Huisartsen

In Nederland zorgen circa 10.000 huisartsen voor 17 miljoen mensen. Een huisarts wordt door mensen met een gezondheidsprobleem als eerst aangesproken. Wat doet een huisarts en onder welke arbeidsvoorwaarden functioneert hij? Opleiding en werkzaamheden Een

Mondzorg

Voor de een is het een vrees, voor de ander een welkome oplossing: mondzorg. In Nederland zijn er vele instellingen die mondzorg verlenen. Wat houdt mondzorg in en welke (bekende en minder bekende) vormen van

Apotheken

Apotheken zijn bekende, welbezochte plaatsen voor zorgbehoevenden in Nederland. De vele apotheken in Nederland (in totaal ongeveer 2.000) dragen bij aan de algemene volksgezondheid; iets wat de apotheken van groot belang maakt. Maar wat is