Ergotherapie

Ergotherapie helpt (oudere) mensen om zelfstandig te kunnen functioneren. Wat houdt ergotherapie precies in en aan wie wordt deze hulp geboden? 

Wat is ergotherapie?

Het begrip ergotherapie is afgeleid van het Griekse woord ergon, wat handeling betekent. Ergotherapie, dat vroeger nog arbeidstherapie werd genoemd, houdt zich dus bezig met handelingen: men richt zich op het mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen met een ziekte of beperking. Bij ergotherapie richt men zich niet alleen op het individu, maar ook op zijn of haar omgeving. De problemen die voor kunnen komen, manifesteren zich op allerlei gebieden, zoals: zelfredzaamheid, productiviteit, vrije tijd, wonen en mobiliteit. Middels een kennismakingsgesprek bepalen ergotherapeut en cliënt wat de belangrijkste problemen zijn, om deze vervolgens (deels) op te lossen. De ergotherapeut stelt vervolgens de doelen van de behandeling vast, geformuleerd als korte- en langetermijndoelstellingen.

De hulp van een ergotherapeut is gericht op het mogelijk maken van handelingen. Dit kan door de handeling opnieuw aan te leren, maar ook door de handeling anders of met hulpmiddelen aan te leren.

In Nederland wordt op verschillende hogescholen de opleiding ‘Ergotherapie’ aangeboden. De hbo-opleiding duurt vier jaar en kan onder andere gevolgd worden aan de Hogeschool Zuyd, de Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

Werkvelden

Een ergotherapeut (iemand die ergotherapie als beroep beoefent) kan werkzaam zijn op allerlei verschillende werkvelden. Deze werkvelden richten zich allen op een andere doelgroep. Voorbeelden van werkvelden waar ergotherapeuten werkzaam in zijn, zijn: revalidatie, verpleeg– en verzorgingshuizen, instellingen voor (verstandelijk) beperkten, psychiatrie, thuiszorg en activiteitencentra. Natuurlijk kunnen ergotherapeuten ook een zelfstandige praktijk hebben. Deze praktijk is vaak gericht op een breder werkveld.

ZGAO

Zorggroep Amsterdam Oost’ (‘ZGAO’) verleent vele vormen van zorg, waaronder ergotherapie. De kleine zorgorganisatie heeft als motto: “Ja, dat kan.” Op deze manier probeert de organisatie alle ouderen te helpen bij hun problemen en wensen. De ergotherapie wordt verleend op twee locaties; Flevohuis (Kramatplantsoen 263) en De Open Hof (Fahrenheitstraat 115).