Zorg algemeen

Zorgadviseurs

Ziekten en beperkingen zijn van grote invloed op je levensloop; een goede behandeling is dus van groot belang. Helderheid omtrent de zorgverlening is dus ook van groot belang. Om je hulpvraag te verduidelijken, kun je

Toegang tot zorg

Gezondheidszorg komt bij ziekte vaak van pas. Er gaan echter vaak allerlei regelzaken aan gezondheidszorg vooraf. Welke stappen moeten ondernomen worden om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg? 7 stappen Om gebruik te kunnen maken

Zorgsoorten

Binnen de zorg zijn er allerlei soorten. Voor al deze zorgsoorten worden termen gebruikt. Wat zijn deze termen en wat houden zij in? Zorgtermen In de zorg worden de soorten zorg onderscheden met zorgtermen. De

Geneeskunde

De gezondheidszorg draait voor een groot deel om de geneeskunde. Zonder geneeskunde is de gezondheidszorg (bijna) nergens. Wat is geneeskunde en waarom is geneeskunde zo belangrijk? Wat is geneeskunde? Geneeskunde richt zich op het herstellen

Medische ethiek

Medische ethiek combineert ethiek met de geneeskunde. Wat is ethiek en wat houdt de combinatie medische ethiek in? Wat is ethiek? Ethiek is een ander woord voor moraalwetenschap. Dit is een onderdeel van de filosofie

e-Health

‘e-Health’, een begrip dat veel weg heeft van ‘e-mail’; e-Health is dan ook elektronische ‘health’. Wat houdt deze elektronische ‘health’ in en hoe wordt deze toegepast binnen de medische wereld? Wat is e-Health? e-Health houdt

Dieren & zorg

Niet alleen mensen hebben zorg nodig; ook dieren hebben dagelijks zorg nodig. Deze zorg komt natuurlijk van hun baasjes, maar soms is er ook gezondheidszorg nodig. Welke vormen van gezondheidszorg komen bij dieren voor? Dierenarts

Sport & Zorg

Voor een goede gezondheid is beweging van (levens)belang. Sport en zorg gaan dan ook goed samen; sport is een vorm van zorg, omdat de gezondheid door sport gestimuleerd wordt. Op welke verschillende manieren wordt sport