Geneeskunde

De gezondheidszorg draait voor een groot deel om de geneeskunde. Zonder geneeskunde is de gezondheidszorg (bijna) nergens. Wat is geneeskunde en waarom is geneeskunde zo belangrijk?

Wat is geneeskunde?

Geneeskunde richt zich op het herstellen van de (lichamelijke en/of geestelijke) gezonde toestand van de mens. Wanneer volledig herstel niet mogelijk is, wordt gekeken naar het verminderen van symptomen of het voorkomen van ergere ziekten. Geneeskunde wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door onderdelen van de medische wetenschap, zoals biologie en farmacie.

De geneeskunde, vroeger geneeskunst, is al erg oud: vanaf de 2e eeuw begon men met onderzoek naar de vier lichaamssappen. Vanaf de 19e eeuw ontstond door ontwikkeling in de chemie nieuwe kennis omtrent de geneeskunst en werden bacteriën en virussen aangewezen als ziekteveroorzakers.

Geneeskunde is voornamelijk gebaseerd op bewijs (‘evidence-based medicine’). Wanneer er geen bewijs is voor een geneeskundige behandeling, valt dit vaak onder de alternatieve geneeswijzen. Het behandelen van patiënten gebeurt in de geneeskunde dus voornamelijk met bewezen therapieën. Voorbeelden van therapieën zijn: chirurgie, bestraling of toediening van geneesmiddelen. Door de complexiteit van het lichaam is het vaak lastig om harde bewijzen voor een therapie te vinden. Wanneer therapieën wel werkzaam maar niet bewezen zijn, worden deze vaak paramedisch genoemd.

Belang van geneeskunde

Voor het welzijn van de wereldburger is geneeskunde van groot belang. Door ontwikkelingen binnen de geneeskunde kunnen mensen steeds ouder worden; zonder geneeskunde zou dit niet mogelijk zijn. Door middel van geneeskunde kunnen mensen aan een ziekte of kwaal worden geholpen. In Nederland verloopt dit proces vereenvoudigd in een aantal stappen: arts neemt anamnese af bij patiënt (1); arts onderzoekt klacht en stelt hypothese op (2); 1 hypothese blijft over: de diagnose, waarmee behandelingen worden bepaald (3); de behandelingen worden uitgevoerd (4); de patiënt geneest, houdt de ziekte of overlijdt (5).

Specialismen

Binnen de geneeskunde bestaan allerlei specialismen. Zo bestaan er specialismen binnen de sociale geneeskunde, maar ook binnen de forensische of klinische geneeskunde. De meeste specialismen in Nederland zijn erkend, wat wil zeggen dat de beoefenaars van de specialismen beschermd zijn. Voorbeeld van specialismen op klinisch gebied zijn: dermatologie, neurologie, oncologie, radiologie, gynaecologie, orthopedie, (plastische of algemene) chirurgie en urologie. Er bestaan echter ook niet-erkende specialismen in Nederland, zoals: tropengeneeskunde, allergologie en militaire gezondheidszorg.