Dieren & zorg

Niet alleen mensen hebben zorg nodig; ook dieren hebben dagelijks zorg nodig. Deze zorg komt natuurlijk van hun baasjes, maar soms is er ook gezondheidszorg nodig. Welke vormen van gezondheidszorg komen bij dieren voor?

Dierenarts

Een voor de hand liggende zorgverlener voor dieren is de dierenarts. Een dierenarts houdt zich bezig met de behandeling van zieke of gewonde dieren. Een dierenarts is vaak gespecialiseerd in gezelschaps- of landbouw(huis)dieren. Een arts met de laatste specialisatie wordt vaak een veearts genoemd. Een veearts kan tevens verder gespecialiseerd zijn. Zo bestaan er rundveedierenartsen en varkensdierenartsen; beide vormen zijn gecertificeerd. Andere specialisaties binnen de diergeneeskunde zijn veterinaire radiologie, veterinaire chirurgie en pathologie. Een dierenarts is wettelijk bevoegd om alle diersoorten te behandelen, met uitzondering van de mens.

Dierenartsen zijn er niet alleen voor het welzijn van het dier; zij zijn er ook voor het welzijn van de mens. Dierenartsen zorgen er voor dat de dieren niet ziek worden of blijven, zodat ons eten niet besmet geraakt. Op deze manier zet een dierenarts zich in voor de veiligheid van dierlijke voedingsmiddelen, om zo de algemene gezondheid te handhaven. De studie die zich hiermee bezighoudt is de veterinaire volksgezondheid.

Dierenartsen hebben een studie geneeskunde achter de rug. Deze universitaire opleiding te Utrecht duurt zes jaar. Dierenartsen zijn werkzaam in een praktijk, bij zelfstandige (mobiele) bedrijven of in spoedklinieken. In spoedklinieken kunnen, 24 uur per dag en 7 dagen in de week, dieren met noodgevallen terecht.

Dierenambulance

Wat naast de dierenarts ook belangrijk is voor het welzijn van het dier is de dierenambulance. De dierenambulance werkt op eenzelfde manier als de ‘reguliere’ ambulance, met als belangrijkste verschil dat de dierenambulance geen ontheffing heeft ten aanzien van verkeersregels en dus een ‘gewone’ verkeersdeelnemer is. De dierenambulance kan gebeld worden voor hulpverlening aan huisdieren, maar ook voor hulpverlening aan in het wild levende dieren. De dierenambulance is afhankelijk van giften en vrijwilligers.

Dierenbegraafplaats

Een andere vorm van dierenzorg is een dierenbegraafplaats. Dit is een begraafplaats speciaal voor dieren. In Nederland bevinden zich tientallen dierenbegraafplaatsen. Tevens zijn er speciale dierencrematoria, waar (huis)dieren gecremeerd kunnen worden, om zo een waardig afscheid van het dier te nemen.

De Wagenrenk

De Wagenrenk’ is een veterinair specialistisch centrum die “hoogwaardige diergeneeskundige zorg voor uw huisdier” aanbiedt. In de dierenkliniek in Wageningen (Keijenbergseweg 18) zijn veel professionals werkzaam. Het centrum kent veel specialismen, zodat er voor vrijwel ieder dier een passende mogelijkheid tot genezing en herstel is.