Zorgadviseurs

Ziekten en beperkingen zijn van grote invloed op je levensloop; een goede behandeling is dus van groot belang. Helderheid omtrent de zorgverlening is dus ook van groot belang. Om je hulpvraag te verduidelijken, kun je bij meerdere zorgadviseurs terecht. Wie zijn deze zorgadviseurs en welke oplossingen bestaan er?

Welke zorgadviseurs zijn er?

Er zijn tal van zorgadviseurs: zij helpen met het geven van advies bij hulpverlening. In Nederland kun je voor advies terecht bij onder andere: de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de ouderenadviseur, de cliëntondersteuning (in de GGZ) en de sociaal raadslieden.

Huisartsen zijn bij klachten meestal de eerste aanspreekpunten. Zij verwijzen patiënten, indien nodig, door naar een specialist. Hij kan zijn patiënten over het algemeen goed informeren wanneer zij vragen hebben over bepaalde vormen van zorg.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, ook wel afgekort als CJG, is bereikbaar voor ouders en opvoeders. Zij kunnen hier terecht voor informatie, hulp en advies. Het CJG is ook bereikbaar voor kinderen, jongeren en professionals. Je kunt tijdens inloopspreekuren terecht bij het CJG.

Ouderenadviseurs adviseren ouderen (boven de 55 jaar). Het advies, dat meestal gratis is, is gericht op het helpen van ouderen bij zelfstandig (thuis) wonen. Naast advies is begeleiding ook mogelijk.

De cliëntondersteuning (in de GGZ (= Geestelijke Gezondheidszorg)) levert advies over onder andere wonen, werken, medicatie en vrije tijd.

Sociaal raadslieden adviseren mensen (gratis) betreffende onder andere uitkeringen, werk, belasting en zorg. Het gaat hier om de rechten van mensen binnen de zorg(verlening).

Wat zijn oplossingen?

Nadat u advies hebt ingewonnen en alles helder is, kunt u op zoek naar oplossingen. Er bestaat een drietal aan oplossingen die hieronder apart worden behandeld.

Ten eerste zijn er oplossingen waarbij u geen hulp nodig heeft: het probleem kan zelfstandig worden opgelost. Denk hierbij aan het gebruiken van hulpmiddelen of het veranderen van uw leefstijl.

Ten tweede zijn er oplossingen waarbij hulp kan worden gebruikt uit de omgeving: de informele zorg. Deze hulp komt van bijvoorbeeld vrienden en/of familie. Zij kunnen u verder op weg helpen en u een uitkomst bieden.

Ten derde is er, uiteindelijk, de professionele zorg. Deze professionele zorg omvat alle problemen die niet kunnen worden opgelost door uzelf of uw omgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld lichte hulp aan huis of opname in een ziekenhuis.