Toegang tot zorg

Gezondheidszorg komt bij ziekte vaak van pas. Er gaan echter vaak allerlei regelzaken aan gezondheidszorg vooraf. Welke stappen moeten ondernomen worden om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg?

7 stappen

Om gebruik te kunnen maken van de gezondheidszorg, moeten er in totaal 7 stappen worden uitgevoerd. Hieronder worden deze stappen afzonderlijk behandeld.

1. Oriëntatie

Ten eerste is het van belang om je te oriënteren op de vorm van zorg die je nodig hebt. Er bestaan namelijk tal zorginstellingen, die allen een ander onderdeel van de gezondheidszorg aanbieden. Belangrijk bij de oriëntatie is de ondersteuning die je benodigd bent: ziekenzorg, huishoudelijke hulp, opvang, enzovoorts.

2. Indicatie of verwijzing aanvragen

Ten tweede moet er een deskundige (vaak een huisarts) worden geraadpleegd. Hij oordeelt over de vorm en de duur van de zorg. Omdat er verschillende soorten zorg zijn, wordt de toegang tot de zorg die de deskundige verleent een indicatie, verwijzing of beschikking genoemd.

3. Leveringsvorm kiezen

Er bestaan verschillende leveringsvormen van zorg. De twee meest voorkomende leveringsvormen zijn: in natura of een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura regelt de zorgaanbieder alles; bij een persoonsgebonden budget ben je zelf de aangewezen persoon om zorg in te kopen. De keuze tussen natura en persoonsgebonden budget is niet altijd aanwezig: soms is maar één van beide mogelijk.

4. Zorgaanbieder kiezen

Na het kiezen van een leveringsvorm, is het tijd om een zorgaanbieder te kiezen. Wanneer u gebruikmaakt van zorglevering in natura, moet u één van de zorgaanbieder aangesloten bij uw zorgverzekering kiezen. Bij een persoonsgebonden budget bent u vrij om te kiezen.

5. Afspraak maken

Vervolgens moet een afspraak worden gemaakt met de zorgverlener. In deze afspraak wordt besproken welke vorm van zorg en ondersteuning aangeboden wordt.

6. Evalueren

Nadat de zorg geleverd is, is het mogelijk om de zorg te evalueren. Dit is handig wanneer tijdens de behandeling uw wensen zijn veranderd. Het is van belang om dit te bespreken met de zorgverlener.

7. Betalen

Na een traject van zorgverlening, is het tijd om te betalen. Het overgrote deel wordt doorgaans vergoed, een kleiner deel bestaat uit de eigen bijdrage. Hoeveel deze eigen bijdrage bedraagt, hangt af van uw ‘eigen risico’ bij de zorgverzekering.