Naastenzorg

Samen-activiteiten

Voor veel kinderen en (jong)volwassenen met een (chronische) ziekte, een lichamelijke of een psychische beperking is het lastig om ergens te komen. Gelukkig zijn er verschillende (vrijwilligers)organisaties die ze hierbij helpen. Welke activiteiten worden allemaal

Maaltijdbezorging

Voor mensen die lichamelijk niet (meer) in staat zijn om hun eten te bereiden, bestaan maaltijdbezorgingsdiensten. Deze zorgverleners richten zich voornamelijk op ouderen die, vanwege ouderdom, niet meer kunnen koken. Wat houdt maaltijdbezorging precies? Wat

Minderhedenvoorzieningen

Minderheden hebben het vaak moeilijk in een land. Zorg voor minderheden is dan ook van groot belang. Welke vormen van minderhedenvoorzieningen zijn er? Wat zijn minderheden? Een minderheid is een groep die kleiner is dan

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp, de hulpverlening aan slachtoffers. Welke vormen van slachtofferhulp zijn er en door welke instanties of organisaties wordt deze hulp verleend? Wat is slachtofferhulp? Slachtofferhulp houdt zich bezig met het helpen van slachtoffers. Een slachtoffer

Dak- en thuislozen

Een erg belangrijke vorm van zorg is de zorg voor dak- en thuislozen. Wat zijn dak- en thuislozen en welke hulp krijgen zij? Wat zijn dak- en thuislozen? Dak- en thuislozen lijden aan thuisloosheid. Dit

Kruisorganisaties

Er bestaan allerlei bekende en minder bekende kruisorganisaties. Dit zijn allen hulp- en zorgverleningsorganisaties. Welke kruisverenigingen bestaan er en wat is hun functie? Kruisorganisaties Een kruisorganisatie is een organisatie met als symbool een kruis. Dit

Voedselbank

De voedselbank is voor veel zorgbehoevenden in Nederland een passende oplossing voor hun problematiek. Door gebruik te maken van de voedselbank, resteert geld voor andere bezigheden en zijn de cliënten beter in staat een normaal

Liefdadigheidsorganisaties

Om hulp en zorg te verlenen, is geld nodig. Dit geld kan niet onophoudelijk van de staat komen: ook Nederlandse burgers moeten investeren. Dit investeren kan middels het sponsoren van een liefdadigheidsorganisatie. Er zijn tal