Voedselbank

De voedselbank is voor veel zorgbehoevenden in Nederland een passende oplossing voor hun problematiek. Door gebruik te maken van de voedselbank, resteert geld voor andere bezigheden en zijn de cliënten beter in staat een normaal leven te leiden. Wat is (het doel van) een voedselbank?

Wat is een voedselbank?

Een voedselbank verstrekt kosteloos levensmiddelen aan mensen die niet in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dit komt voornamelijk door een benarde financiële situatie. In Nederland zijn er ongeveer 160 voedselbanken en acht distributiecentra. In een distributiecentrum wordt het aangevoerde voedsel (van boeren of inzamelingsacties) verspreid over de verschillende voedselbanken in de regio. Bij de voedselbanken zijn in totaal bijna 10.000 vrijwilligers werkzaam; zij zorgen voor circa 37.000 huishoudens.

Een voedselbank wordt op verschillende manieren gefinancierd. Op jaarbasis heeft een voedselbank een bedrag van 5,6 miljoen euro nodig om te kunnen functioneren. Dit bedrag wordt deels verminderd of betaald door de gemeente. Acties van de gemeente zijn: gratis afvalverwijdering, gratis huisvesting of subsidie. Naast de gemeente spelen ook inwoners een rol: zij kunnen voedsel inzamelen, zodat de voedselbank minder geld kwijt is aan de voedselvoorziening en transportkosten.

Doel van voedselbank

Een voedselbank is er in eerste plaats om armoede in Nederland te bestrijden. Tevens zorgen voedselbanken ervoor dat voedseloverschotten binnen de voedselindustrie verdwijnen. Doordat voedselbanken overbodig voedsel, dat anders verbrand zou worden, overnemen, zorgen zij voor een mindere belasting van het milieu. Een ander doel van de voedselbank is werkgelegenheid (op vrijwillige basis). Tevens bestaan er heuse voedseltuinen. Deze tuinen, bedoelt voor de voedselbank, worden beheerd en verzorgd door mensen met een (lange) afstand tot de arbeidsmarkt.

Het voornaamste inzamelingsdoel van de voedselbank is: alles gratis. Het voedsel dat wordt aangeleverd is gratis en wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld. Om ervoor te zorgen dat het voedsel gratis is, is ook de dienstverlening gratis. Echter, door transport- en huurkosten zijn voedselbanken toch tussen de €2,- à €10,- kwijt per pakket, afhankelijk van de gemeente en locatie.

Voedselbank Noordoost Overijssel

De ‘Voedselbank Noordoost Overijssel’ in Hardenberg (Zwingel 7) probeert “mensen die om welke reden dan ook in de problemen zijn geraakt te steunen”. Deze hulpverlening kan door middel van ‘screening’. De voedselbank organiseert tevens inzamelingsacties op verschillende (basis)scholen en verenigingen, zodat de bezoekers voldoende voedsel krijgen.