Dak- en thuislozen

Een erg belangrijke vorm van zorg is de zorg voor dak- en thuislozen. Wat zijn dak- en thuislozen en welke hulp krijgen zij?

Wat zijn dak- en thuislozen?

Dak- en thuislozen lijden aan thuisloosheid. Dit wil zeggen dat zij niet over een thuis beschikken om in te wonen. Veel dak- en thuislozen zijn niet in staat om in contact te komen met andere mensen. Dit komt voornamelijk doordat zij geen vertrouwen hebben in de medemens, vanwege traumatische ervaringen of (verkeerde) ontwikkeling van de persoonlijkheid. Andere oorzaken zijn voornamelijk financiële problemen. De meeste dak- en thuislozen zijn mannen; slechts 15% van de circa 40.000 dak- en thuislozen in Nederland is vrouw.

Er zit een verschil tussen dak- en thuislozen. Een thuisloze heeft geen eigen thuis, maar kan wel terecht op een ander adres (van vrienden of familie). Een dakloze heeft ook geen ander adres om te verblijven, en bevindt zich voornamelijk op straat of in opvangcentra.

Zorg voor dak- en thuislozen

Veel dak- en thuislozen hebben last van psychische problemen, zoals persoonlijkheidsstoornissen. Tevens hebben zij vaak een verslavingsachtergrond. Vanwege de grote diversiteit aan problemen, is het vaak lastig om hulp te verlenen aan dak- en thuislozen. Er zijn dan ook tal van instanties die de hulpverlening aan dak- en thuislozen mogelijk maken. Voornamelijk in grote steden kunnen dak- en thuislozen op diverse plaatsen terecht voor opvang en begeleiding. Er bestaan locaties waar bijvoorbeeld dagbesteding en verpleging mogelijk is. Hier wordt vaak ook hulp geboden bij het regelen van financiële en juridische zaken. Voor de dak- en thuislozen met psychische problemen zijn er speciale sociale pensions.

Voor dak- en thuislozen is onderdak en voeding van groot belang. Een grote speler op het gebied van onderdak en voeding is het Leger des Heils. Dit is een evangelische organisatie die zich richt op daklozen, prostituees en verslaafden. Van dak- en thuislozen die door het Leger des Heils worden opgevangen verwachten de hulpverleners wel wat: de dak- en thuislozen moet op zoek naar een vaste woning, indien dit financieel haalbaar is. Als dit financieel niet haalbaar is, moet contact worden opgenomen met de schuldsanering.

Het Kopland

Een voorbeeld van een opvang voor dak- en thuislozen is ‘Het Kopland’. Dit huis voor thuis- en daklozen bevindt zich in Groningen. Door professionele hulpverlening worden de dak- en thuislozen geholpen om “stappen te zetten naar zelfredzaamheid”. Omdat iedereen in onze samenleving meetelt, verdienen ook dak- en thuislozen de beste zorg.