Kruisorganisaties

Er bestaan allerlei bekende en minder bekende kruisorganisaties. Dit zijn allen hulp- en zorgverleningsorganisaties. Welke kruisverenigingen bestaan er en wat is hun functie?

Kruisorganisaties

Een kruisorganisatie is een organisatie met als symbool een kruis. Dit kruis kan verschillende kleuren aannemen. De meest bekende kruisorganisatie is het Rode Kruis. Andere kruisorganisaties zijn: Nationale Kruisvereniging, Oranje Kruis, Ivoren Kruis, Blauwe Kruis, Witte Kruis en Zilveren Kruis. Tot de Nationale Kruisvereniging behoren alle religieus en maatschappelijk beladen kruisorganisaties, zoals het Witte Kruis, Groene Kruis, Oranje-Groene Kruis en Wit-Gele Kruis. In 1978 zijn deze vier kruisorganisaties gefuseerd tot de Nationale Kruisvereniging.

Rode Kruis

De meest bekende kruisorganisatie is het Rode Kruis. Dit is een wereldwijd opererende hulporganisatie met bijna 100 miljoen leden en supporters. Tevens omvat de organisatie 189 nationaliteiten, wat het tot de grootste hulporganisatie ter wereld maakt. Het Rode Kruis kent een rijke geschiedenis. Door de jaren heen is het symbool van het Rode Kruis herhaaldelijk aangepast. Het Rode Kruis zoals wij hem nu gebruiken, is afgeleid van de Zwitserse vlag: de kleuren zijn reeds omgekeerd door Henri Dunant, een Zwitserse bankier.

Het Rode Kruis heeft zeven basisbeginselen waaruit haar handelen voortvloeit. Deze zeven basisbeginselen zijn: menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en universaliteit. Volgens deze normen verleent het Rode Kruis hulp aan slachtoffers. Het verlenen van ongecertificeerde hulp onder het Rode Kruisembleem is strafbaar.

Witte Kruis

Het Witte Kruis kent zijn oorsprong in het jaar 1875 en is tevens één van de eerste kruisvereniging in Nederland. Het voornaamste doel van het Witte Kruis is de coördinatie van de hulpverlening omtrent ziekten, waarbij het verstrekken van medische hulpmiddelen (voornamelijk medicatie) centraal staat.

Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is een organisatie die EHBO verleent en verspreidt. De voornaamste bezigheid van het Oranje Kruis is het verlenen van cursussen over EHBO. In totaal zijn er ruim 350.000 Nederlanders in het bezit van een EHBO-certificaat of een ander certificaat van het Oranje Kruis. De doelstellingen van het Oranje Kruis zijn: verlening van EHBO door leken, inhoudelijke ontwikkeling EHBO bevorderen en stimuleren van burgers tot verlening van EHBO. 

Overige Kruizen

Nu resteert nog een aantal andere kruisorganisaties. Het hiervoor genoemde Blauwe Kruis houdt zich bezig met alcoholisme. Het Ivoren Kruis richt zich op tandheelkunde. Het Zilveren Kruis betreft de zorgverzekering.