Slachtofferhulp

Slachtofferhulp, de hulpverlening aan slachtoffers. Welke vormen van slachtofferhulp zijn er en door welke instanties of organisaties wordt deze hulp verleend?

Wat is slachtofferhulp?

Slachtofferhulp houdt zich bezig met het helpen van slachtoffers. Een slachtoffer is iemand die een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt of daarvan getuige is geweest. Slachtofferhulp wordt voornamelijk verleend aan slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen. Een belangrijk onderdeel van de slachtofferhulp is het helpen van mensen na een schokkende of ingrijpende gebeurtenis middels emotionele, praktische of juridische hulpverlening. Er bestaan twee vormen van slachtofferhulp: kleinschalig en grootschalig.

De positie van het slachtoffer is in Nederland de laatste jaren sterk verbeterd door de invoering van de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Door deze in 2011 ingevoerde wet is het slachtoffer zelfstandig tijdens het strafproces en kan schade gemakkelijker verhaald worden (bij de dader).

Kleinschalige slachtofferhulp

Kleinschalige slachtofferhulp is meestal gericht op het individu. Bij kleinschalige hulp is er slechts een aantal slachtoffers waar zorg aan moet worden verleend. Deze zorg komt voornamelijk van specialistische (veiligheids)diensten, zoals de brandweer, politie of advocaten. Ook zijn er tal van organisaties voor bijstand en hulpverlening die het individu (willen) helpen.

Grootschalige slachtofferhulp

Grootschalige slachtofferhulp is meestal gericht op het collectief. Het gaat hier om een grote groep mensen die van een bepaalde situatie, zoals een natuurramp of oorlog, slachtoffer zijn geworden. Naast de ‘klassieke’ hulpverlening middels voedsel en medische hulp, speelt ook de slachtofferhulp een rol. Deze hulp helpt de getroffenen de gebeurtenissen te verwerken en om een nieuw (maatschappelijk en/of sociaal) leven op te bouwen.

Stichting Youth in Nepal

Verscheidene organisaties zetten zich in voor de slachtofferhulp. Een voorbeeld van zo’n organisatie is ‘Stichting Youth in Nepal’ (sYin). Deze stichting helpt 30 conflictgetroffen kinderen in een kindertehuis. De hulp is op deze manier “direct, kleinschalig en betrokken”.