Liefdadigheidsorganisaties

Om hulp en zorg te verlenen, is geld nodig. Dit geld kan niet onophoudelijk van de staat komen: ook Nederlandse burgers moeten investeren. Dit investeren kan middels het sponsoren van een liefdadigheidsorganisatie. Er zijn tal van liefdadigheidsorganisaties in Nederland, met allen een eigen doelgroep. Wat zijn (voorbeelden van) liefdadigheidsorganisaties en welke soorten zijn er?

Wat is een liefdadigheidsorganisatie?

Liefdadigheidsorganisaties, soms ook liefdadigheidsinstellingen of goede doelen genoemd, richten zich op de hulp van de (zwakkere) medemens. Deze hulp komt voort uit naastenliefde, wat liefde voor de medemens betekent. Hierbij staat het omkijken naar en het medeverantwoordelijk voelen voor mensen, ongeacht specifieke kenmerken van deze persoon, centraal. Hiermee wordt gedoeld op lichamelijk en/of geestelijk beperkte mensen, maar ook op zieke en (kans)arme mensen (in het buitenland).

Naastenliefde is dus gericht op de (minder bedeelde) medemens. Er zijn tal van liefdadigheidsorganisaties met allen andere kwetsbare mensen als doelgroep. Een aantal voorbeelden van doelgroepen zijn: gehandicapten, zieken, daklozen, dieren en arme kinderen.

Fondswerving

Voor een liefdadigheidsorganisatie of goed doel is geld belangrijk: hiermee kunnen de gewenste taken worden uitgevoerd. Om aan dit geld te komen, doet een goed doel aan fondsenwerving. Deze fondsenwerving, die vaak iets weg heeft van een commercieel bedrijf, wordt vaak uitgevoerd door gespecialiseerde fondsenwervers. Er zijn tal van manieren om middels fondsenwerving geld te krijgen. Een aantal voorbeelden zijn: reclame maken, collectes, werving op straat, telefonische werving en loterijen. Deze vormen van fondsenwerving kunnen zowel op grote als op kleine schaal worden toegepast. Tevens wordt er geld ingezameld vanwege mensen die bereid zijn de organisatie in hun testament op te nemen. Daarnaast worden sommige organisaties gesponsord of krijgen ze subsidie.

Belastingaftrekbaar

Een voordeel van het sponsoren van goede doelen is dat het gesponsorde geld belastingaftrekbaar is. Om de regeling van belastingaftrekbaarheid toe te passen, moet het goede doel wel aan een aantal eisen voldoen. Wanneer een instelling een ANBI-status heeft, geld de regeling van belastingaftrekbaarheid. Deze status wordt verleend als een instelling een betogende instelling voor het algemeen nut is. Hoe deze selectie verder te werk gaat, valt te lezen in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Red een Kind

Red een Kind’ is een liefdadigheidsinstelling in Zwolle (George Stephensonstraat 11) die zich richt op kinderen in armoede. Naast eten en gezondheidszorg wordt aan deze kinderen onderwijs verleent met behulp van gesponsord geld. Via de organisatie kun je kinderen in derde wereldlanden sponsoren.