Zorginstituut Nederland

De zorgsector vormt één groot geheel. Vanwege de omvang van de sector is het moeilijk om het overzicht te bewaren. Er zijn speciale instellingen nodig om overzicht te realiseren. Een…

Pensioen

Pensioen, hier valt de laatste jaren veel om te doen. Door de toenemende grijze druk is de pensioenleeftijd recentelijk (in 2014) verhoogd naar 67 jaar. Omtrent deze beslissing ontstond veel…

Dementiezorg

Wanneer mensen ouder worden, kan er dementie optreden. Voor dementerende mensen is omvangrijke zorg nodig. Wat houdt dementie in en hoe worden dementerenden geholpen? Wat is dementie? Dementie is een…

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is van groot belang voor de preventie van lichamelijke en/of psychische klachten. Het stimuleren van de verkeersveiligheid valt dan ook onder preventieve gezondheidszorg. Hoe wordt de verkeersveiligheid gehandhaafd en…

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is jammer genoeg aan de orde van de dag. Wat is ouderenmishandeling precies en welke vormen bestaan er? Wat is ouderenmishandeling? Ouderenmishandeling is de mishandeling van ouderen, waardoor de…

Mantelzorg

Mantelzorgers worden door bezuinigingen in de zorgsector steeds belangrijker: zij verlenen gratis zorg. Wat zijn mantelzorgers precies en wat voor zorg verlenen zij? Wat is mantelzorg? Mantelzorg is (vrijwillige) zorg…

Herstellingsoorden

Herstellingsoorden lijken iets van vroeger, maar niets is minder waar. Hedendaags zijn er nog steeds tal van herstellingsoorden in Nederland. Waar dient een herstellingsoord toe en welke vormen zijn er?…

Welzijnszorg

Welzijnszorg wordt uitgevoerd door welzijnswerkers. Wat is welzijnszorg precies en welke taken voeren welzijnswerkers uit? Wat is welzijnszorg? Welzijnszorg richt zich op mensen die niet zelfstandig (binnen de maatschappij) kunnen…