Welzijnszorg

Welzijnszorg wordt uitgevoerd door welzijnswerkers. Wat is welzijnszorg precies en welke taken voeren welzijnswerkers uit?

Wat is welzijnszorg?

Welzijnszorg richt zich op mensen die niet zelfstandig (binnen de maatschappij) kunnen functioneren. Bij dit functioneren hebben zij hulp nodig. Het gaat hier om verschillende soorten mensen, zoals ouderen, mensen met een beperking of jongeren met relatie- en gedragsstoornissen. Ondercategorieën van de welzijnszorg zijn onder andere: bejaardenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en welzijnsvoorziening. De welzijnszorg probeert, indien mogelijk, haar patiënten weer zelfstandig te laten functioneren. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gezocht naar een oplossing. Deze oplossing is vaak het langdurig inschakelen van hulpverlening.

Welzijnswerk

Welzijnswerk is het werk binnen de welzijnszorg. Welzijnswerkers richten zich dus voornamelijk op mensen die, door ziekten of een beperking/aandoening, niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. Een omvangrijke sector binnen welzijnswerk is maatschappelijke werk. Welzijnswerkers zijn veelal actief op het gebied van eerstelijnszorg (zij zijn zonder verwijzing van de (tand- of huis)arts te bereiken). De welzijnswerkers richten zich op drie verschillende vormen van hulp: ondersteunende, remediërende en vervangende hulp.

Bij ondersteunende hulp is de patiënt vaak in grote mate nog in staat zelfstandig te functioneren. De hulp wordt vaak geboden door iemand uit de directe omgeving, zoals een vriend of familielid.

Bij remediërende hulp gaat het om hulp ‘op maat gesneden’. Dit wil zeggen dat de patiënt iets specifieks heeft, waar iets tegen gedaan kan worden door een bepaalde instantie. Denk hierbij aan iemand die ziek is en hiervoor een medicijn krijgt.

Bij vervangende hulp is de patiënt nauwelijks in staat om zelfstandig te functioneren en moet er veel hulp worden ingeschakeld om de patiënt enigszins zelfstandig te kunnen laten functioneren.

Welzijnszorg ZuidLimburg

Er zijn veel organisaties binnen Nederland die welzijnszorg mogelijk maken. Een voorbeeld van zo’n organisatie is ‘Welzijnszorg ZuidLimburg’. Deze organisatie helpt mensen die, bijvoorbeeld door ouderdom of ziekte, niet meer alles zelf kunnen regelen. Door de zorg thuis te verlenen, blijft de patiënt in zijn eigen comfortabele omgeving. Tevens heeft de organisatie diverse dagbestedingslocaties.