Zorginstituut Nederland

De zorgsector vormt één groot geheel. Vanwege de omvang van de sector is het moeilijk om het overzicht te bewaren. Er zijn speciale instellingen nodig om overzicht te realiseren. Een voorbeeld hiervan is ‘Zorginstituut Nederland’ (ZiN). Wat is Zorginstituut Nederland en wat zijn de voornaamste taken van dit instituut?

Wat is Zorginstituut Nederland?

Zorginstituut Nederland ziet er op toe dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven. Dit toezicht wordt gebaseerd op de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. De organisatie, met circa 500 medewerkers, is zelfstandig. Dit wil zeggen dat het Zorginstituut een onafhankelijk positie inneemt tussen ministeries, zorgverzekeraars en patiënten.

Voornaamste taken

Het Zorginstituut Nederland heeft diverse taken, zoals: advies geven, verdelen van premiegeld, uitvoeren van regelingen, bevorderen van kwaliteit en adviseren over de toekomst.

Het advies wordt gegeven aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit advies betreft de samenstelling van het basiszorgverzekeringspakket. Tevens worden verzekeraars geïnformeerd over deze samenstelling (wanneer deze wordt aangepast). Een onderdeel van dit advies is het uitgeven van het ‘Farmacotherapeutisch Kompas’ (FK). Dit is een naslagwerk waarin alle geregistreerde geneesmiddelen die via internet beschikbaar zijn staan vermeld. Dit kompas, dat inmiddels alleen nog via internet en als applicatie op mobiel of tablet beschikbaar is, bevat naast adviezen over dosering ook informatie over bijwerkingen en interacties.

Het verdelen van premiegeld vindt plaats onder zorgverzekeraars. Op deze wijze zijn verzekeraars in staat om eenieder te kunnen verzekeren, ongeacht de gezondheidstoestand van de desbetreffende persoon.

Het uitvoeren van regelingen betreft verschillende doelgroepen. Voorname doelgroepen zijn wanbetalers en verzekerden in het buitenland. Tegen wanbetalers kunnen verstrekkende maatregelen worden genomen, zoals het inzetten van deurwaarders na uitstel van betaling.

Het bevorderen van de kwaliteit van de zorg gebeurt middels zorgaanbieders en –verzekeraars. De kwaliteit wordt voornamelijk bevorderd door een uniform kwaliteitskeurmerk, zodat alle partijen kunnen zien welke kwaliteit van zorg wordt geleverd in een bepaalde voorziening. Deze kwaliteit is bepalend voor de verzekering(smaatschappij) van de cliënt.

Het adviseren over de toekomst betreft beroepen en opleidingen binnen de zorg. Door vergaande bezuinigingen wordt de efficiëntie binnen de zorg belangrijker. Om deze efficiëntie te waarborgen, wordt er geïnvesteerd in nieuwe beroepen en opleidingen, waarbij oude werknemers veelal worden omgeschoold. Op deze manier blijft de zorgsector vitaal.