Pensioen

Pensioen, hier valt de laatste jaren veel om te doen. Door de toenemende grijze druk is de pensioenleeftijd recentelijk (in 2014) verhoogd naar 67 jaar. Omtrent deze beslissing ontstond veel commotie. Wat is pensioen en wat is de betekenis van pensioen binnen de Nederlandse zorgstaat?

Wat is pensioen?

Pensioen is een inkomensverzekering. Dit wil zeggen dat het inkomen, dat door ouderdom wegvalt, wordt verzekerd. Pensioen wordt echter niet alleen uitgekeerd aan ouderen; ook arbeidsongeschikten en nabestaanden hebben recht op een pensioen. Er worden daarom drie vormen van pensioen onderscheden: ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Het (ouderdoms)pensioenstelsel, zoals wij die in Nederland kennen, is opgebouwd uit drie pijlers. De eerste pijler (geregeld via de AOW: Algemene OuderdomsWet) omvat een basispensioen om armoede onder ouderen te voorkomen. De tweede pijler is een aanvullend pensioen die mensen gedurende hun werkzame leven hebben opgebouwd. De derde pijler is een vrijwillige inkomensvoorziening van ouderen.

Ouderdomspensioen is ingevoerd door Otto von Bismarck (Duits bonds- en rijkskanselier uit de 19e eeuw) in 1889. Toentertijd was de pensioengerechtigde leeftijd 70 jaar. Na verloop van tijd zakte deze leeftijd naar 65 jaar. Echter, door toenemende gezondheidszorg en welzijn onder ouderen, staat deze leeftijd onder druk. Dit omdat de ouderen steeds gezonder blijven en langer leven; iets wat de staat en haar burgers meer geld kost. Om dit probleem op te heffen, is in Nederland gekozen voor een hogere pensioengerechtigde leeftijd: 67 jaar. Ondanks deze veranderingen, wordt het Nederlandse pensioenstelsel als een van de betere ter wereld gezien. Zo werd het Nederlandse pensioenstelsel in 2011 beoordeeld als beste ter wereld.

Pensioen en zorgstaat

In de Nederlandse zorgstaat is pensioen een niet te missen factor. Dit komt voornamelijk doordat pensioen zorgt voor de instandhouding van de zelfstandigheid van ouderen. Wanneer er geen pensioen zou zijn, zouden de meeste ouderen afhankelijk zijn van de Nederlandse (zorg)voorzieningen. Ouderen met een pensioen kunnen, als ze hiertoe in staat zijn, voor zichzelf zorgen. Pas wanneer er sprake is van ziekte of andere (lichamelijke) beperkingen, kan er een beroep op de gezondheidszorg worden gedaan. Dit scheelt de Nederlandse zorgstaat veel (belasting)geld.

Pensioen- en Inkomensadviseurs

De vereniging van ‘Pensioen- en Inkomensadviseurs’ (PIA) is niet zozeer gericht op pensioenklanten, maar op het informeren van assurantieadviseurs over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. De vereniging heeft tientallen leden door heel Nederland en organiseert meerdere informatiedagen in Hoevelaken.