Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is van groot belang voor de preventie van lichamelijke en/of psychische klachten. Het stimuleren van de verkeersveiligheid valt dan ook onder preventieve gezondheidszorg. Hoe wordt de verkeersveiligheid gehandhaafd en zo mogelijk verbeterd?

Volwassenen in het verkeer

Bij volwassenen in het verkeer bestaan er verschillende risico’s, zoals: alcohol, bepaalde medicijnen en drugs. Om de veiligheid van volwassenen in het verkeer te vergroten, worden er regelmatig controles uitgevoerd betreffende de inname van één van deze middelen. Vaak richten de controles zich op het alcoholgebruik van de bestuurder.

Alcohol is van grote invloed op uw rijgedrag. Wanneer u alcohol heeft genuttigd, reageert u trager en vermindert uw concentratie. Vaak denken mensen dat ze goed rijden, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Het is in Nederland verboden om een alcoholgehalte hoger dan 0,5 promille te hebben, wanneer u (motorisch) deelneemt aan het verkeer. 0,5 promille komt overeen met het nuttigen van ongeveer 2 alcoholische dranken binnen een uur. 

Ouderen in het verkeer

Wanneer mensen ouder worden, neemt hun kwetsbaarheid toe. Oplossingen voor de handhaving van veiligheid voor deze mensen zijn: elektrische fietsen, scootmobiels of rollators.

Wanneer iemand ouder is dan 75 jaar, moet hij of zij elke 5 jaar medisch gekeurd worden door een arts. Deze arts beoordeeld de capaciteiten van de oudere betreffende het rijden in een motorvoertuig. Tijdens een controle door de arts wordt onder andere gekeken naar: het functioneren van armen en benen, de hoogte van de bloeddruk, het zicht en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Voor mensen met een chronische ziekte of beperking geldt een speciale regeling: zij kunnen hun rijgeschiktheid laten toetsen bij het CBR (‘Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’). Ook kunt u altijd terecht bij het CBR als u twijfelt aan uw rijgeschiktheid.

Anderen in het verkeer

Het kan voorkomen dat mensen in uw omgeving (volgens u) niet meer in staat zijn om veilig een motorvoertuig te besturen. U kunt hem of haar dan voorstellen om een zogenaamde ‘Eigen Verklaring’ in te vullen. Dit formulier kan vervolgens worden opgestuurd naar het CBR. Bij het CBR beoordelen ze de rijgeschiktheid van de desbetreffende persoon.