Dementiezorg

Wanneer mensen ouder worden, kan er dementie optreden. Voor dementerende mensen is omvangrijke zorg nodig. Wat houdt dementie in en hoe worden dementerenden geholpen?

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor alle stoornissen in verstandelijke vermogens en gedrag. Dementie kan dus worden veroorzaakt door verschillende hersenziekten. Er bestaan verschillende soorten symptomen die erop wijzen dat er sprake is van dementie. Deze symptomen worden onderverdeeld in de eerste en tweede orde. Symptomen van de eerste orde zijn: geheugenstoornissen, desoriëntatie en aandoeningen als afasie (taalstoornis) en apraxie (onvermogen complexe handelingen uitvoeren). Voorbeelden van symptomen van de tweede orde zijn: perseveren, achterdocht, decorumverlies, denkstoornissen, gedragsstoornissen en verwijzingen naar het verleden.

Naarmate de mens ouder wordt, neemt de kans op een vorm van dementie toe. Omdat er vergaande vergrijzing optreedt in de meeste westerse landen, is dementie een steeds vaker voorkomende aandoening onder de bevolking. Zo is de huidige verwachting dat over 20 jaar het aantal mensen dat lijdt aan dementie is toegenomen met 45%.

Soorten en oorzaken dementie

Er zijn verschillende vormen van dementie. De meest voorkomende vormen van dementie zijn: Ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, lewy-body-dementie, fronto-temporale dementie en semantische dementie. Veelvoorkomende oorzaken voor dementie zijn onder andere: alcohol, een tumor, aids of syfilis.

Zorg bij dementie

Het is vaak lastig om vast te stellen of iemand dementie heeft. Het hoeft namelijk niet per se zo te zijn dat wanneer een oudere soms iets vergeet, dat hij of zij dementie heeft. Voor de diagnose dementie is vaak de (huis)arts de aangewezen persoon. Nadat de diagnose wordt gesteld, is al snel hulp nodig. Deze hulp wordt over het algemeen in verloop van tijd steeds intensiever, omdat de dementie in verdere stadia vordert. Belangrijk hierbij is dat de cliënt met respect wordt behandeld. Een aantal adviezen voor de omgang met dementerende ouderen zijn: duidelijke communicatie, structuur aanbrengen, isolement voorkomen, ruimte bieden voor verdriet, niet in discussie gaan en behouden van iemands waardigheid.

In het eerste stadium van dementie kunnen vaak de partner en/of andere familieleden de dementerende oudere helpen. Echter, wanneer de dementie vordert, is uiteindelijk professionele hulp nodig. Er zijn speciale voorzieningen voor ouderen met dementie, zoals een dagopvang. Uiteindelijk komen de meeste dementerende ouderen terecht in een verpleeghuis, vaak op de geriatrische afdeling.

Stichting KBWO

Stichting KBWO’ (‘Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen’) in Helmond (Lavendelheide 36) biedt plaats aan 24 ouderen met dementie. Door de stichting wordt 24-uurs zorg verleend, zodat de cliënten optimale verzorging genieten.