Mantelzorg

Mantelzorgers worden door bezuinigingen in de zorgsector steeds belangrijker: zij verlenen gratis zorg. Wat zijn mantelzorgers precies en wat voor zorg verlenen zij?

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is (vrijwillige) zorg geleverd door naasten, zoals familieleden, vrienden en kennissen. Deze zorg is bedoelt voor mensen met (chronische) ziekten, een beperkte of een handicap. Ook hulpbehoevenden kunnen gebruikmaken van mantelzorg. Een belangrijk kenmerk van mantelzorg is de (bestaande) persoonlijke band tussen de verzorger en de patiënt, oftewel de mantelzorger en zijn of haar naaste. Een groot voordeel van mantelzorg is dat deze langdurig en onbetaald is.

Er zijn in Nederland om en nabij één miljoen mantelzorgers die meer dan drie maanden lang acht uur per week zorg verlenen. Deze zorg verlenen zij, omdat ze het normaal vinden om voor hun naaste te zorgen. Een probleem hierbij is wel dat de zorg moeilijk te combineren valt met een betaalde baan. Om mantelzorgers, die zich af en toe zwaar- of overbelast voelen, een helpende hand te bieden, is de Dag van de Mantelzorg opgericht. Op deze dag, die jaarlijks in november plaatsvindt, worden tal van activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd.

Mantelzorgwoning

Bij mantelzorg is het handig dat de te verzorgen persoon in de nabije omgeving van de mantelzorger woont. Dit is echter niet altijd het geval. Om een hulpbehoevende toch dicht bij de mantelzorger te brengen, kan een mantelzorgwoning de juiste oplossing zijn. Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van de hulpbehoevende of de mantelzorger zelf. Voor de bouw van een mantelzorgwoning is geen omgevingsvergunning benodigd; wel geldt het Bouwbesluit. Nadat de mantelzorg voltooid is, mag de mantelzorgwoning niet meer dienen als woning en moet het gedegradeerd worden tot tuinhuis. Dit gebeurt door onder andere de voorzieningen als de keuken en badkamer te verwijderen.

Vervangende zorg

Mantelzorgers kunnen natuurlijk niet jaarlijks iedere dag hulp verlenen. Om mantelzorgers te ontlasten, zijn er diverse alternatieven: de vervangende zorg (ook wel respijtzorg genoemd). Een voorbeeld van vervangende zorg is logeeropvang. Ook kunnen wijkverpleegkundigen (een deel van) de zorg overnemen.

Om de taken van een mantelzorger te verlichten, bestaan er zogenaamde mantelzorgmakelaars. Zij ondersteunen de mantelzorger door regeltaken over te nemen.

Mantelzorgmakelaar Zeeuws-Vlaanderen

Een goed voorbeeld van een mantelzorgmakelaar is ‘Mantelzorgmakelaar Zeeuws-Vlaanderen’. Deze instelling, gerund door Jolande Bogaert, bevindt zich in Clinge (Jac. Jordaensstraat 33). Mevrouw Bogaert is “open, gedreven, enthousiast en resultaatgericht”. Voor meer (contact)informatie kunt u een kijkje nemen op: https://www.zorgadressen.nl/clinge/mantelzorgmakelaar-zeeuws-vlaanderen-jolanda-bogaert.