Welzijnszorg

Dementiezorg

Wanneer mensen ouder worden, kan er dementie optreden. Voor dementerende mensen is omvangrijke zorg nodig. Wat houdt dementie in en hoe worden dementerenden geholpen? Wat is dementie? Dementie is een verzamelnaam voor alle stoornissen in

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is van groot belang voor de preventie van lichamelijke en/of psychische klachten. Het stimuleren van de verkeersveiligheid valt dan ook onder preventieve gezondheidszorg. Hoe wordt de verkeersveiligheid gehandhaafd en zo mogelijk verbeterd? Volwassenen in

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is jammer genoeg aan de orde van de dag. Wat is ouderenmishandeling precies en welke vormen bestaan er? Wat is ouderenmishandeling? Ouderenmishandeling is de mishandeling van ouderen, waardoor de oudere persoon (ouder dan 65

Mantelzorg

Mantelzorgers worden door bezuinigingen in de zorgsector steeds belangrijker: zij verlenen gratis zorg. Wat zijn mantelzorgers precies en wat voor zorg verlenen zij? Wat is mantelzorg? Mantelzorg is (vrijwillige) zorg geleverd door naasten, zoals familieleden,

Herstellingsoorden

Herstellingsoorden lijken iets van vroeger, maar niets is minder waar. Hedendaags zijn er nog steeds tal van herstellingsoorden in Nederland. Waar dient een herstellingsoord toe en welke vormen zijn er? Wat is een herstellingsoord? Een

Welzijnszorg

Welzijnszorg wordt uitgevoerd door welzijnswerkers. Wat is welzijnszorg precies en welke taken voeren welzijnswerkers uit? Wat is welzijnszorg? Welzijnszorg richt zich op mensen die niet zelfstandig (binnen de maatschappij) kunnen functioneren. Bij dit functioneren hebben

Telefonische hulpdiensten

Soms is het lastig om met iemand over je problemen te praten. Je kunt dan altijd terecht bij telefonische hulpdiensten. Zij helpen je verder. Wat zijn telefonische hulpdiensten precies en hoe staan zij in contact

Verpleeghuizen

Verpleegtehuizen, één van de vele tehuizen die in Nederland, naast bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen, aanwezig zijn. Met zoveel verschillende tehuizen is het lastig om onderscheid te maken. Toch hebben de tehuizen ieder een eigen (belangrijke) functie.