Verpleeghuizen

Verpleegtehuizen, één van de vele tehuizen die in Nederland, naast bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen, aanwezig zijn. Met zoveel verschillende tehuizen is het lastig om onderscheid te maken. Toch hebben de tehuizen ieder een eigen (belangrijke) functie. Wat is een verpleeghuis en wat maakt een verpleeghuis anders?

Wat is een verpleeghuis?

In een verpleeghuis worden patiënten, die voor hun behandeling niet meer in het ziekenhuis hoeven te liggen maar wel verpleging nodig hebben, opgenomen. Ook is een verpleeghuis bedoelt voor mensen, vaak ouderen, die niet in staat zijn om thuis of in een verzorgingshuis te wonen. Dit komt omdat er in deze situaties vaak te weinig begeleiding aanwezig is. In een verpleeghuis is dan ook begeleiding in overvloed, zoals: fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. Tevens hebben veel verpleeghuizen (parttime) een arts in dienst.

In verpleeghuizen is er veel aandacht voor psychogeriatrie (psycho = geestelijke vermogens; geriatrie = hoge leeftijd). Dit is een onderdeel van de geneeskunde dat zich richt op de afnemende werking van het lichaam (veelal de hersenen) op hoge leeftijd. Vaak gaat het hier om dementie. In verpleeghuizen komen in veel gevallen psychogeriatrische afdelingen voor. Tevens bestaan er verpleeghuizen die zich hebben gespecialiseerd in de psychogeriatrie.

Verpleeghuizen zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk in het nieuws geweest. Er ontstond voornamelijk ophef omtrent de verzorging van ouderen. Zij zouden te weinig worden gewassen en op onregelmatige tijden eten krijgen. Eén van de oorzaken voor het gebrek aan verzorging is het gelimiteerd budget en de personeelstekorten die hiermee gepaard gaan.

Verzorgings- en verpleeghuis

In Nederland bevinden zich grof gezegd twee soorten tehuizen: verzorgings- en verpleeghuizen. Hoewel de benamingen op elkaar lijken, zijn de twee tehuizen totaal verschillend. In een verzorgingshuis wordt er minder intensieve zorg verleend. Zo kan er in een verzorgingshuis wel gerevalideerd worden, maar voor intensieve zorg en/of medische behandelingen wordt je doorverwezen naar een verpleeghuis. In een verpleeghuis is de zorg, in tegenstelling tot een verzorgingshuis, 24-uurs beschikbaar.

Veenkade

In Veendam (Kaap de Goede Hoop 1) bevindt zich een vestiging van Zorggroep Meander genaamd de ‘Veenkade’. Op deze locatie is een uitgebreid behandel- en revalidatiecentrum gevestigd. De cliënten verblijven op een eenpersoons- of tweepersoonskamer met vele (moderne) mogelijkheden. Tevens zijn er activiteitenbegeleiders in dienst, zodat er altijd iets te doen valt.

Bruggerbosch

Een mooi voorbeeld van een psychogeriatrisch verpleeghuis is ‘Bruggerbosch’ te Enschede (Gronausestraat 752). Het tehuis is “kleinschalig en groenrijk” en is gericht op mensen met verschillende vormen van dementie.