Kinderopvang

Kinderveiligheid

Kinderen zijn onze toekomst. Het is van groot belang dat onze kinderen in veiligheid opgroeien. Kinderveiligheid is een onderdeel van de preventieve gezondheidszorg. Wat houdt kinderveiligheid precies in? Kinderveiligheid algemeen Kinderveiligheid is erg belangrijk. Deze

Medisch kinderdagverblijf

Een medisch kinderdagverblijf is een speciale vorm van zorgverlening voor jonge kinderen. Wat houdt deze vorm van zorg in en voor wie is deze zorg bedoelt? Wat zijn medische kinderdagverblijven? Een medisch kinderdagverblijf, vaak afgekort

Kindermishandeling

Kindermishandeling is helaas nog steeds een dagelijkse praktijk. Om deze mishandeling stop te zetten, zijn verschillende instanties nodig. Wat houdt kindermishandeling precies in en hoe wordt er iets tegen deze mishandeling gedaan? Wat is kindermishandeling?

Adoptie

Adoptie is een vorm van naastenzorg. Hier gaat het niet zozeer om de zorg betreffende het individu, maar de zorg om een breder collectief. Wat houdt adoptie precies in en hoe vindt deze plaats? Wat

Pedagogiek

Pedagogiek, makkelijker gezegd opvoedkunde, houdt zich bezig met het grootbrengen van kinderen. Pedagogiek wordt in de zorg gebruikt om kinderen met gedrags- en leerproblemen te ondersteunen en zo nodig te corrigeren. Wat is pedagogiek precies

Kinderopvang

Bij kinderopvang denk je misschien niet meteen aan zorg. Toch is kinderopvang wel degelijk een vorm van zorg(verstrekking). Wat is kinderopvang en welke vormen van kinderopvang zijn er in Nederland? Wat is kinderopvang? Kinderopvang is

Consultatiebureau

Kinderconsultatiebureaus zijn bekende zorgvoorzieningen voor (jonge) moeders. Zij moeten in totaal dertien keer naar zo’n consultatiebureau. Er zijn echter ook andere vormen van consultatiebureaus. Wat is een consultatiebureau precies en waar dient zo’n bureau toe?