Consultatiebureau

Kinderconsultatiebureaus zijn bekende zorgvoorzieningen voor (jonge) moeders. Zij moeten in totaal dertien keer naar zo’n consultatiebureau. Er zijn echter ook andere vormen van consultatiebureaus. Wat is een consultatiebureau precies en waar dient zo’n bureau toe?

Wat is een consultatiebureau?

Een kinderconsultatiebureau is een instelling voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Hier vindt preventieve gezondheidszorg plaats. Dit wil zeggen dat er wordt gedaan aan preventie (voorkomen) van ziekten. Deze instelling is gratis en wordt door de gemeente gefinancierd. Er zijn ook andere consultatiebureaus (geweest) in Nederland. Deze geven of gaven advies over het leerproces, alcohol, (homo)seksualiteit en drugs.

Een moeder dient met haar kind dertien bezoeken te brengen aan het kinderconsultatiebureau. Deze bezoeken vinden op de volgende vaste momenten plaats: 4 weken; 8 weken; 3 maanden; 4 maanden; 6 maanden; 7,5 maanden; 9 maanden; 11 maanden; 14 maanden; 18 maanden; 2 jaar; 3 jaar; 3 jaar en 9 maanden. Tevens is het altijd mogelijk om vaker langs te komen voor meten, wegen en andere (nood)gevallen.

Waarom een consultatiebureau?

Zoals gezegd doet een consultatiebureau aan preventieve gezondheidszorg. Het gaat bij een kinderconsultatiebureau om het voorkomen van ziekten, zoals difterie en kinkhoest. Deze ziekten worden voorkomen door de kinderen (tussen 0 en 4 jaar) te vaccineren tegen onder andere deze ziekten. Andere ziekten waartegen gevaccineerd wordt zijn: tetanus, polio en pneumokokken. Waar kinderen allemaal voor gevaccineerd (kunnen) worden, staat in het standaard Rijksvaccinatieprogramma, opgesteld door het RIVM (‘Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu’). Naast vaccinatie houdt een kinderconsultatiebureau zich ook bezig met de groei en ontwikkeling van het kind. Bij deze groei worden onder meer gewrichten, ogen, lengte en gewicht in de gaten gehouden. Tevens wordt de ontwikkeling van kruipen tot lopen gevolgd volgens het Van Wiechenschema (een Nederlands alternatief op de Schaal van Bayley).

Personeel

Bij een kinderconsultatiebureau zijn verschillende mensen werkzaam: de consultatiebureauarts, de wijkverpleegkundige en de assistente. De assistente doet het weeg- en meetwerk; de wijkverpleegkundige houdt zich bezig met opvoedingszaken en huisbezoeken; de consultatiebureauarts onderzoekt het kind en verwijst hem of haar, indien nodig, door naar de huisarts.

ICU

Het ‘ICU’ (‘Instituut voor Consulatie bij leerproblemen Utrecht’) is een uitzonderlijk consultatiebureau. Bij dit bureau wordt niet zozeer gekeken naar de ontwikkeling van het jonge kind, maar naar de ontwikkeling van de leergebieden van het kind of de volwassene. Zo wordt er hulp geboden aan kinderen, jongeren en volwassenen met leerachterstanden, ontwikkelings- en leerproblemen.