Medisch kinderdagverblijf

Een medisch kinderdagverblijf is een speciale vorm van zorgverlening voor jonge kinderen. Wat houdt deze vorm van zorg in en voor wie is deze zorg bedoelt?

Wat zijn medische kinderdagverblijven?

Een medisch kinderdagverblijf, vaak afgekort als MKD, biedt opvang voor jongere kinderen (tussen de 0 en 7 jaar) met ernstige ontwikkelingsproblemen. Een andere benaming voor een medisch kinderdagverblijf is ‘dagbehandeling jonge kind’ (DJK).

In een medisch kinderdagverblijf zijn, naast reguliere groepsleid(st)ers, ook professionele zorgverleners aanwezig. Deze professionals helpen het kind om zich verder te ontwikkelen, om zo de ontwikkelingsproblemen deels weg te nemen. In een medisch kinderdagverblijf bevinden zich vaak onder andere de volgende professionele hulpverleners: kinderfysiotherapeuten, orthopedagogen, kinderpsychologen en logopedisten. Al deze zorgverleners richten zich op het kind, met name op zijn ontwikkeling.

Doelgroep

Een medisch kinderdagverblijf is zoals gezegd bedoelt voor kinderen met ontwikkelingsproblemen. De kinderen op een MKB hebben vaak wel een normale intelligentie, maar hebben onvoldoende ontwikkeling doorgemaakt. Dit gebrek aan ontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben, zoals: spanningen in het gezin, gedragsstoornissen, gezondheidsproblemen en/of slaapstoornissen. Ook kunnen er sociale problemen optreden: het kind praat en speelt niet (met andere kinderen).

Wanneer u vermoedt dat uw kind ontwikkelingsproblemen heeft, kunt u jeugdhulp aanvragen. Of een medisch kinderdagverblijf de oplossing biedt, kan worden overlegd met de huisarts, de behandeld kinderarts of een andere zorgadviseur.

Vergoedingen

Omdat het kind achter geraakt is in het ontwikkelingsproces, is zorg nodig. Deze zorg wordt vaak vergoed door overheidsinstellingen. Voor de vergoeding van lichte zorg kun je terecht bij de gemeente; deze vergoed vanuit de Jeugdwet. Voor zwaardere zorg kun je terecht bij het zorgkantoor; deze vergoed vanuit de Wet langdurige zorg.

Kleine Maatjes

Kleine Maatjes’ is een medisch kinderdagverblijf met “hoogwaardige zorg en verantwoorde begeleiding bij de ontwikkeling van kinderen die specifieke zorg nodig hebben”. Kleine Maatjes heeft twee locaties: te Haarlem (Alexander Flemingstraat 24) en te Assendelft (Dorpsstraat 1041).