Adoptie

Adoptie is een vorm van naastenzorg. Hier gaat het niet zozeer om de zorg betreffende het individu, maar de zorg om een breder collectief. Wat houdt adoptie precies in en hoe vindt deze plaats?

Wat is adoptie?

Adoptie is de overname van een kind waarbij de familieband met de biologische ouders wordt verbroken. De adoptieouders worden de wettelijke ouders van het kind. Voor de wet heeft een adoptiekind evenveel rechten als biologische kinderen betreffende onder andere het erfrecht en de achternaam. Voor veel kinderen biedt adoptie een goede uitkomst voor de (onhoudbare) thuissituatie. Geadopteerde kinderen zijn vaak van ouders die niet in staat zijn om het kind op te voeden of van ouders die het kind niet (graag) wilden. In een adoptiegezin ontplooit het kind zich over het algemeen beter. Problemen doen zich niet voor op jonge leeftijd, maar komen relatief vaak voor in de jeugd. Deze problemen hebben voornamelijk te maken met de afwezigheid van de biologische ouders, racisme en de kloof tussen de huidige cultuur en de biologische cultuur. Vaak gaan adoptiekinderen in hun tienerjaren op zoek naar hun eigen (nationale) identiteit.

Er bestaan verschillende vormen van adoptie. Bij gesloten adoptie is er geen contact tussen het adoptiekind en de biologische ouders. Bij open adoptie is contact mogelijk. Deze vorm van adoptie komt echter weinig voor, onder meer vanwege een tekort aan gegevens van de ouders.

Ontstaan adoptie

Interlandelijke adoptie (adoptie tussen twee verschillende landen; voornamelijk eerste en derdewereldlanden) zoals wij die kennen is in Europa pas in de 20e eeuw tot stand gekomen. In Nederland is adoptie (pas) sinds 1956 wettelijk geregeld. Toentertijd was de wet ingevoerd om Joodse onderduikerskinderen op te vangen. Binnen Europa was Nederland het laatste land dat adoptie wettelijk regelde. Naast interlandelijke adopties vonden ook geregeld landelijke adopties plaats in de beginjaren van de adoptiewet; hedendaags is dit nauwelijks nog het geval.

Functie adoptie

Adoptie heeft een belangrijke functie binnen de Nederlandse maatschappij. Adoptie is een mogelijkheid voor onvruchtbare ouders en tevens een geschikt alternatief voor abortus. Zo wordt adoptie door voorstanders gezien als een ‘heel succesvolle interventie’. Tegenstanders hebben voornamelijk kritiek op de gevaren van adoptie: kinderhandel en racisme.

De Rode Draad

De Adoptievereniging de Rode Draad’ (AVRD) is een onafhankelijke adoptievereniging van adoptieouders van kinderen uit Taiwan of China. Het doel van deze organisatie is de belangen van adoptieouders betreffende interlandelijke adoptie behartigen. De vereniging is gehuisvest in Zeist.