Kinderopvang

Bij kinderopvang denk je misschien niet meteen aan zorg. Toch is kinderopvang wel degelijk een vorm van zorg(verstrekking). Wat is kinderopvang en welke vormen van kinderopvang zijn er in Nederland?

Wat is kinderopvang?

Kinderopvang is de formele opvang van kinderen in een grootschaliger verband. Formele opvang wil zeggen dat de opvang door instanties verleend wordt. Informele opvang is bijvoorbeeld de opvang door opa en/of oma. Alleen op formele opvang is de Kinderopvangtoeslag van kracht. Belangrijk bij kinderopvang is de veiligheid van het kind.

Soorten kinderopvang

Er zijn tal van soorten kinderopvang. De meest voorkomende zijn: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouder(s), naschoolse of buitenschoolse opvang, 24-uurse kinderopvang en ouderparticipatiecrèches.

Een kinderdagverblijf, ook wel crèche genoemd, is bedoelt voor kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar. Op het verblijf worden de kinderen in verschillende groepen geplaatst. Er bestaan groepen waarbij de kinderen naar leeftijd zijn gerangschikt (horizontale rangschikking), terwijl in andere groepen de leeftijd geen rol speelt (verticale rangschikking).

Een peuterspeelzaal is, evenals een kinderdagverblijf, bedoelt voor kinderen tot 4 jaar. De instroomleeftijd is echter 2 jaar. Een peuterspeelzaal is een veel lossere vorm van kinderopvang dan een kinderdagverblijf. Bij een peuterspeelzaal ligt de focus op het opvoeden en laten spelen van kinderen. Dit gebeurt 1 tot 4 dagdelen per week.

Een gastouder is iemand die kinderen opvangt en hier een vergoeding, voor het dragen van verantwoording, voor krijgt. Vaak is een gastouder een vriend of kennis van de ouders van het kind, zodat het kind in de persoonlijke omgeving blijft. Er bestaan ook gastouderbureaus waarbij gastouders staan ingeschreven en voldoen aan de Wet Kinderopvang.

Naschoolse opvang, ook wel buitenschoolse opvang genoemd, is opvang van basisschoolkinderen buiten de reguliere schooltijden: middagen en zomervakanties. Logischerwijs is de buitenschoolse opvang dan ook voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Kinderen kunnen hier spelen en meedoen aan verschillende activiteiten.

24-uurse kinderopvang is opvang die 24 uur per dag kan plaatsvinden (dus elk moment van de dag). Dit betekent echter niet dat de opvang ook 24 uur lang per dag is. De opvang is bedoelt voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar met ouders die op onregelmatige tijden werken.

Een ouderparticipatiecrèche wordt gevormd door ouders. Er zijn geen betaalde krachten op de crèche: slechts de ouders zijn aanwezig als ‘medewerkers’. Het voordeel van een ouderparticipatiecrèche is de lage ouderbijdrage.

Naast bovengenoemde soorten, bestaat er ook een medisch kinderdagverblijf (zie hoofdartikel).

Kinderopvang Meerdijk

Een goed voorbeeld van een bruisende kinderopvang is ‘Kinderopvang Meerdijk’. Deze organisatie heeft drie verschillende vestigingen in Emmen. Bij Kinderopvang Meerdijk geven medewerkers “de kinderen de mogelijkheid zich te ontplooien”. Dit gebeurt onder andere door overdracht en de ‘Gordonmethode’.

De Vlindertuin

Een ander, kleurrijk kinderdagverblijf is ‘De Vlindertuin’ te Lelystad (Ketelmeerstraat 90). Bij dit verblijf wordt waarde gehecht aan een “grote continuïteit en stabiliteit” van de kinderen.