Kwaliteitshandhaving

In Nederland wordt hoogstaande zorg verleent. Echter, de kwaliteit van deze zorg moet gehandhaafd worden, om zo de verloedering van de zorg te voorkomen. Hoe zorgt de Rijksoverheid voor kwaliteitshandhaving?…

Grensoverschrijdende zorg

Er is niets lastiger dan zorg in het buitenland. Hier komen vaak veel (onbekende) regelingen bij kijken. Hoe vind je de weg in dit ‘doolhof’? Wat is grensoverschrijdende zorg? Grensoverschrijdende…

Zorg & persoonsgegevens

Privacy is een van groot belang in de steeds verder moderniserende samenleving. Ook binnen de gezondheidszorg is privacy prominent aanwezig. Hoe worden persoons- en patiëntgegevens opgeslagen en bewaard en welke…

Geneesmiddelen(wet)

Om de Nederlandse gezondheidszorg veilig te houden, is de veiligheid van de geneesmiddelen van groot belang. Hoe wordt deze veiligheid gehandhaafd middels de Geneesmiddelenwet en hoe zit het met al…

Vergoedingen

Wanneer u voor een medische behandeling naar een (gespecialiseerde) arts moet, is het handig als de onkosten vergoed worden. Welke vormen van gezondheidszorg worden wel vergoed en waar hangt deze…

Zorgverzekering

Binnen de Nederlandse zorgstaat is de zorgverzekering van groot belang. Hoe is deze zorgverzekering tot stand gekomen en wat houdt de hedendaagse zorgverzekering in? Totstandkoming zorgverzekering De eerste vorm van…

Ziektewet

Voor veel mensen is de Ziektewet een ontzettend welkome bijkomstigheid ten tijde van ziekte. Wat regelt de ziektewet en wat is het verschil tussen de ziektewet en de loondoorbetalingsverplichting? Wat…

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gevestigd in het Castalia-gebouw in Den Haag, is beladen met een grote verantwoordelijkheid betreffende de Nederlandse burger. Wat is (de geschiedenis van) deze…