Kwaliteitshandhaving

In Nederland wordt hoogstaande zorg verleent. Echter, de kwaliteit van deze zorg moet gehandhaafd worden, om zo de verloedering van de zorg te voorkomen. Hoe zorgt de Rijksoverheid voor kwaliteitshandhaving?

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg is controleerbaar. Door de Rijksoverheid is een speciaal Kwaliteitsinstituut voor de zorg aangesteld. Dit instituut is belast met de verantwoordelijkheid voor betrouwbare informatie over (de kwaliteit van) de zorg. De zorgaanbieders worden door de wet verplicht om de kwaliteit van hun zorg, betreffende onder andere wachttijden, prijzen en prestaties, door te geven aan het Kwaliteitsinstituut. Het Kwaliteitsinstituut verzamelt al deze informatie. De zorgaanbieders die informatie aanleveren zijn hier te vinden.

In de toekomst hoopt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meer informatie beschikbaar te stellen voor patiënten, zodat zij betere keuzes kunnen maken. Zo is de periode tussen maart 2015 en maart 2016 uitgeroepen tot jaar van de (zorg)transparantie, met als doel: beter vindbare informatie en inzage in de kosten van een (uitgevoerde) behandeling.

Kwaliteitshandhaving

Er zijn tal van wetten en instanties die ervoor zorgen dat de kwaliteit binnen de zorg gehandhaafd wordt. Zo heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschillende instanties opgericht die de naleving van de zorgwetten controleren. Op deze manier zorgt het ministerie voor een continue en goede zorgverlening.

De kwaliteit wordt tevens gemeten en gehandhaafd middels de CQ-index (‘Consumer Quality Index’). Deze index, die opgesteld wordt door geaccrediteerde meetorganisaties, meet de tevredenheid van de consumenten over de verleende zorg. Door patiënten een schriftelijke vragenlijst in te laten vullen en interviews af te nemen wordt achterhaald wat patiënten van de verleende zorg vinden. Met behulp van de ervaringen van de patiënt krijgt de zorgaanbieder een indexcijfer. Het doel van dit indexcijfer is de bevordering van transparantie over prestaties van zorgaanbieders. Op deze manier zijn patiënten in staat informatie in te winnen over verschillende aanbieders, om zo de beste voor zijn behandeling of situatie te kiezen.

Kwaliteitseisen

Aan instellingen worden, vanuit de wet, eisen gesteld. Een zorginstelling of –aanbieder moet voldoen aan de eisen uit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. De toelating van zorginstellingen wordt geregeld door de Wet toelating zorginstellingen. Pas wanneer zorginstellingen zijn toegelaten, mogen zij zorg die vergoed wordt aanbieden. De kwaliteit van een zorginstelling wordt vervolgens met een kwaliteitskeurmerk gemeten.