Ziektewet

Voor veel mensen is de Ziektewet een ontzettend welkome bijkomstigheid ten tijde van ziekte. Wat regelt de ziektewet en wat is het verschil tussen de ziektewet en de loondoorbetalingsverplichting?

Wat regelt de ziektewet?

De ziektewet is een wet die ervoor zorgt dat zieke werknemers recht hebben op een uitkering. Deze wet wordt alleen toegepast wanneer de loondoorbetalingsverplichting niet opgaat. De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is dus iets anders dan de uitkering door de ziektewet.

Ziektewet vs. loondoorbetalingsverplichting

De ziektewet geldt alleen in specifieke gevallen en wordt ook wel vangnetverzekering genoemd. Bij de loondoorbetalingsverplichting wordt je, terwijl je een werkgever hebt, ziek. Deze werkgever is dan verplicht om jouw loon door te betalen tot een periode van 104 weken. Deze periode geldt eveneens voor de Ziektewet.

Het idee voor een Ziektewet ontstond al in het begin van 1900, maar werd pas in 1929, na 20 jaar discussie, ingevoerd. Deze discussie betrof de uitvoerder van de Ziektewet: de overheid of de bedrijfsverenigingen. In de oorspronkelijke wet kregen werknemers na meer dan twee dagen ziekte een uitkering. Op deze manier was de Ziektewet dus een werknemersverzekering, die voor iedereen gelijk was. Ten tijde van ziekte werd je geregeld bezocht door een controlerend geneesheer: hij controleerde of je echt ziek was. Pas vanaf de jaren ’80 kwam er kritiek op de oorspronkelijke vorm van de Ziektewet. In de jaren ’90 werd de Ziektewet gewijzigd en kreeg per 1 maart 1996 een volledig nieuwe bestemming. Dit kwam door de invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, waardoor de Ziektewet geprivatiseerd werd.

Het doel van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, ook wel Wulbz genoemd, was dat de werkgever zelf het loon in een periode van 2 jaar zou uitbetalen ten tijde van ziekte. Slechts in specifieke gevallen is de Ziektewet nog van kracht. Op deze manier werkt de Ziektewet, sinds 1 maart 1996, als een vangnetvoorziening. Je hebt recht op een uitkering via de Ziektewet bij: ziekte door zwangerschap of orgaandonatie, ziekte zonder werk, herintredende arbeidsgehandicapten, werkloze werknemers met WW-uitkering, faillietgaande werkgevers tijdens ziekte, zelfstandigen met een vrijwillige Ziektewetverzekering. Alleen in deze specifieke gevallen heb je recht op een uitkering via de Ziektewet, in alle andere gevallen heb je, ten tijde van ziekte, recht op een loondoorbetalingsverplichting.