Grensoverschrijdende zorg

Er is niets lastiger dan zorg in het buitenland. Hier komen vaak veel (onbekende) regelingen bij kijken. Hoe vind je de weg in dit ‘doolhof’?

Wat is grensoverschrijdende zorg?

Grensoverschrijdende zorg is zorg in het buitenland. Dit kan een EU-land zijn, maar ook een ander niet-EU-land. Grensoverschrijdende zorg wordt voornamelijk toegepast wanneer in het buitenland, vaak op vakantie, een ongeluk gebeurd. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat je op vakantie een been breekt. Het kan echter ook voorkomen dat je voor een bepaalde behandeling naar het buitenland moet, omdat ze in Nederland niet over voldoende specialistische kennis omtrent de behandeling beschikken. Welke regels gelden omtrent (de vergoeding van) de grensoverschrijdende zorg?

EU-land

Stel dat je een behandeling in een ander EU-land wil ondergaan omdat de behandeling niet (goed) in Nederland kan worden uitgevoerd. Om de kosten vergoed te krijgen, moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden, die worden opgesteld door de zorgverzekeraar, kunnen altijd worden opgevraagd. Het is dus belangrijk dat er altijd eerst contact wordt opgenomen met de zorgverzekeraar voordat de behandeling wordt uitgevoerd: zij bepalen de vergoeding. Wanneer u pas na de behandeling contact opneemt met de zorgverzekeraar, loopt u het risico niet vergoed te worden. Voor meer informatie betreffende behandelingen in een ander EU-land kunt u terecht bij het ‘Nationaal Contactpunt Grensoverschrijdende zorg Nederland’.

Sinds 2013 zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld voor de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. Belangrijk is dat de patiënten toegang hebben tot veilige en hoogwaardige zorg. Tevens is het niet altijd nodig om voorafgaand aan de behandeling toestemming te vragen aan de zorgverzekeraar. Daarnaast geldt de wettelijke verzekering van het land waar de patiënt verzekerd is; de regels in het land waar de patiënt behandeld wordt gelden niet. Ook worden medicijnen en medische hulpmiddelen uit andere EU-landen erkent wanneer deze verstrekt worden met een recept met gegevens over de patiënt, de zorgaanbieder, het medicijn en de betrouwbaarheid van het recept.

Niet-EU-land

Voor landen die geen deel uitmaken van de EU is de zorgverlening een stuk complexer. Omdat er tussen Nederland en landen buiten de Europese Unie nauwelijks afspraken zijn gemaakt omtrent de gezondheidszorg, is contact met de zorgverzekeraar vaak de enige optie. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de situatie wordt de behandeling vergoed. Het vergoeden van behandelingen buiten de EU wordt lastig gemaakt door de vele papieren die bij de vergoeding van de behandeling komen kijken.