Vergoedingen

Wanneer u voor een medische behandeling naar een (gespecialiseerde) arts moet, is het handig als de onkosten vergoed worden. Welke vormen van gezondheidszorg worden wel vergoed en waar hangt deze vergoeding van af?

Wat wordt vergoed?

Of de onkosten van de behandeling worden vergoed, hangt af van de soort behandeling en uw zorgverzekering. Een zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen. Wanneer u niet weet of een bepaalde vorm van zorg vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, kunt u voor vragen altijd terecht bij de klantenservice van desbetreffende zorgverzekeraar.

Basisverzekering

Iedere zorgverzekerde heeft een basisverzekering. Deze basisverzekering omvat een basispakket die iedere zorgverzekeraar in Nederland aanbiedt. Het basisverzekeringspakket is samengesteld door de Rijksoverheid en kent zijn oorsprong, in de huidige vorm, in 2008. De basisverzekering verzekert onder andere: huisartsenzorg, verloskundige hulp, tandheelkundige hulp, geneesmiddelen, hulpmiddelen en kraamzorg. Deze vormen van zorg worden dus voor iedere zorgverzekerde in Nederland vergoed.

Aanvullende verzekering

Wat vergoed wordt met de aanvullende verzekering hangt af van de zorgverzekeraar en het aanvullende zorgpakket waar voor gekozen. wordt. Er bestaan verschillende pakketten, die allen weer andere vormen van aanvullende zorg vergoeden. Voorbeelden van zorg die vergoed wordt met de aanvullende zorgverzekeringen zijn onder andere: alternatieve geneeswijzen, optometrie, fysiotherapie en preventieve cursussen.

Speciale vergoedingen

Er bestaan ook speciale vergoedingen die gelden in bepaalde situaties. Een voorbeeld hiervan is het verblijf in zorginstellingen. Over het algemeen krijgen zorginstellingen geld van het Rijk; deze vergoeding is geregeld middels de Wet langdurige zorg. Het verblijf is op deze wijze gratis. Wel moet er een eigen bijdrage betaald worden voor de zorg die verleend wordt in de instelling. Soms moet er iets bij worden betaald. Dit is het geval wanneer het gaat om niet-medisch noodzakelijke producten en diensten, zoals een kabelaansluiting of een abonnement.

Een andere vorm van vergoeding waar mensen met een beperking aanspraak op kunnen maken is het persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een geldbedrag waarmee zij hun zorg kunnen betalen. De bedoeling van het persoonsgebonden budget is dat de zorgbehoevende zijn eigen zorg in handen heeft, zodat zelfstandig besloten kan worden waaraan het geld besteed wordt. Het geld mag echter alleen besteedt worden aan (vormen van) zorg, zoals: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf buitenshuis.

Ook het rugzakje, ook wel leerlinggebonden financiering, is een vorm van vergoeding. Deze speciale vergoeding geldt voor ouders waarvan hun kind/kinderen met een handicap of stoornis naar het ‘reguliere’ onderwijs gaat/gaan.