Wet- en regelgeving

Kwaliteitshandhaving

In Nederland wordt hoogstaande zorg verleent. Echter, de kwaliteit van deze zorg moet gehandhaafd worden, om zo de verloedering van de zorg te voorkomen. Hoe zorgt de Rijksoverheid voor kwaliteitshandhaving? Kwaliteit van zorg De kwaliteit

Grensoverschrijdende zorg

Er is niets lastiger dan zorg in het buitenland. Hier komen vaak veel (onbekende) regelingen bij kijken. Hoe vind je de weg in dit ‘doolhof’? Wat is grensoverschrijdende zorg? Grensoverschrijdende zorg is zorg in het

Zorg & persoonsgegevens

Privacy is een van groot belang in de steeds verder moderniserende samenleving. Ook binnen de gezondheidszorg is privacy prominent aanwezig. Hoe worden persoons- en patiëntgegevens opgeslagen en bewaard en welke ontwikkelingen zijn er gaande op

Geneesmiddelen(wet)

Om de Nederlandse gezondheidszorg veilig te houden, is de veiligheid van de geneesmiddelen van groot belang. Hoe wordt deze veiligheid gehandhaafd middels de Geneesmiddelenwet en hoe zit het met al die geneesmiddelen? Wat is de

Vergoedingen

Wanneer u voor een medische behandeling naar een (gespecialiseerde) arts moet, is het handig als de onkosten vergoed worden. Welke vormen van gezondheidszorg worden wel vergoed en waar hangt deze vergoeding van af? Wat wordt

Zorgverzekering

Binnen de Nederlandse zorgstaat is de zorgverzekering van groot belang. Hoe is deze zorgverzekering tot stand gekomen en wat houdt de hedendaagse zorgverzekering in? Totstandkoming zorgverzekering De eerste vorm van een arbeidersziekenfonds was de Timmermansbus.

Ziektewet

Voor veel mensen is de Ziektewet een ontzettend welkome bijkomstigheid ten tijde van ziekte. Wat regelt de ziektewet en wat is het verschil tussen de ziektewet en de loondoorbetalingsverplichting? Wat regelt de ziektewet? De ziektewet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gevestigd in het Castalia-gebouw in Den Haag, is beladen met een grote verantwoordelijkheid betreffende de Nederlandse burger. Wat is (de geschiedenis van) deze verantwoordelijkheid? Verantwoordelijkheid Het ministerie van