Tweedelijnszorg

Gentherapie

Gentherapie is een moderne vorm van medisch ingrijpen. Wat houdt gentherapie precies in en wat wordt er mee bereikt? Wat is gentherapie? Voordat u kunt begrijpen wat gentherapie inhoudt, is het van belang om te

Psychotherapie

Psychotherapie, een lastig woord. Veel mensen maken (dankbaar) gebruik van de psychotherapie. Wat houdt deze vorm van psychische gezondheidszorg precies in? Wat is psychotherapie? Psychotherapie richt zich op psychosociale en psychiatrische problemen. Iemand die psychotherapie

Nucleaire geneeskunde

De nucleaire geneeskunde is vanwege zijn apparatuur en (beeldvormings)technieken één van de belangrijkste medische specialismen in ziekenhuizen. Wat is nucleaire geneeskunde precies en welke verschillende (beeldvormings)technieken zijn er? Wat is nucleaire geneeskunde? Binnen de nucleaire

Kankerbestrijding

Kanker is een erg vervelende ziekte. Om van kanker genezen te worden, moet de ziekte bestreden worden. Wat is kanker precies en hoe vindt kankerbestrijding plaats? Wat is kanker? Kanker is een aandoening. Deze aandoening

Revalidatiehulp

Revalideren is, afhankelijk van de situatie, een langdurig proces. Hulp bij revalideren is dan ook van groot belang. Er is zelfs een hele zorgsector die zich bezighoudt met revalideren. Wat houdt revalideren precies in en

Podotherapie

Podotherapie, letterlijk vertaald voettherapie, is een paramedisch wetenschap. Dit wil zeggen dat een podotherapeut medische handelingen verricht, maar geen (tand)arts is. Wat houden deze medische handelingen van podotherapeuten in en wanneer kun je hier gebruik

Logopedie

Logopedie, een middelgrote zorgsector in Nederland. Er zijn in Nederland in totaal circa 1700 logopediepraktijken en 2700 logopedisten. Wat voor werk doen zij en wanneer maak je gebruik van ze? Wat is logopedie? Logopedie behandelt

Huidtherapie

Huidtherapie. Een logisch begrip met een abstracte betekenis, want wat houdt huidtherapie precies in en wanneer maak je er gebruik van? Wat is huidtherapie? Huidtherapie houdt zich bezig met het verzorgen van de zieke of