Psychotherapie

Psychotherapie, een lastig woord. Veel mensen maken (dankbaar) gebruik van de psychotherapie. Wat houdt deze vorm van psychische gezondheidszorg precies in?

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie richt zich op psychosociale en psychiatrische problemen. Iemand die psychotherapie verleend wordt een psychotherapeut genoemd. Psychotherapie is bedoeld voor het individu, maar ook voor het collectief. Er zijn verschillende zaken waar de psychotherapie zich op richt, zoals: problemen oplossen, antwoorden op vragen vinden, ongebruikte mogelijkheden benutten, inzichten ontwikkelen, kennis opdoen en zelfredzaamheid ontwikkelen. Met behulp van psychotherapie wordt geprobeerd het probleem dragelijker te maken en, waar mogelijk, op te lossen.

Soorten psychotherapie

Psychotherapie is een verzamelnaam voor allerlei vormen van therapie die zich richten op psychosociale en psychiatrische problemen. Er zijn dan ook tal van medische specialisaties binnen de psychotherapie. Er bestaan verschillende hoofdcategorieën, die weer onderverdeeld kunnen worden in subcategorieën. Deze hoofdcategorieën zijn onder andere: psychodynamische therapie, cliëntgerichte therapie, gedragstherapie, systeemtherapie en alternatieve therapie. Bij de behandeling van een patiënt wordt vaak gekeken naar de beste methode; deze methode is voor iedere patiënt anders.

Effectiviteit

Er bestaan veel therapievormen. De ene therapievorm is effectiever dan de andere. De effectiviteit van de therapie hangt voornamelijk af van de relatie tussen therapeut en patiënt. Bij een sterke relatie zal de therapie een veel groter effect hebben. Belangrijk is, naast het gedrag van de patiënt, ook de persoonlijkheid van de psychotherapeut. Belangrijke eigenschappen van een psychotherapeut zijn: geduldig, empathisch, vertrouwenwekkend en begripvol. Tevens maakt de vorm van therapie vaak niet uit, als de therapie maar toegespitst is op het probleem. Zo kunnen klachten als fobie zowel met cognitieve therapie als gedragstherapie worden opgelost.

PMA

PMA-Psychotherapie’ is een kleine groepspraktijk voor psychotherapie. De praktijk bevindt zich in Loon op Zand (Kloosterstraat 69). De praktijk is ontstaan doordat de hulpverleners van de praktijk vinden dat iedereen die vastloopt kwalitatief goede zorg verdient.

Psychotherapie Deventer

In Deventer (Keizerstraat 31) bevindt zich een ‘Praktijk voor Psychotherapie’. Deze praktijk van Fabiola Schurmans biedt zes verschillende therapievormen, zodat de cliënten zo goed mogelijk worden geholpen.