Logopedie

Logopedie, een middelgrote zorgsector in Nederland. Er zijn in Nederland in totaal circa 1700 logopediepraktijken en 2700 logopedisten. Wat voor werk doen zij en wanneer maak je gebruik van ze?

Wat is logopedie?

Logopedie behandelt communicatiestoornissen. Deze hebben te maken met problemen met de stem (taal of spraak) en gehoor. Op deze manier is logopedie dus gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van communicatieve vaardigheden. Tevens is de verwerking van voedingswaar (zoals eten en drinken) van belang. Vanwege het omvangrijke werkveld, kom je logopedisten overal tegen: bij een eigen praktijk, het onderwijs, ziekenhuizen, theaters of een audiologisch centrum. Een logopedist is in verschillende sectoren van belang, omdat hij of zij helpt met de intonatie en stemgebruik. Hiervan wordt voornamelijk in de zang- en toneelindustrie dankbaar gebruik gemaakt. Ook onderwijzers gaan soms naar de logopedist.

Een belangrijk onderdeel van de logopedie is de preventieve logopedie. Deze vorm van logopedie probeert problemen betreffende communicatieve ontwikkelingen in een vroeg stadium op te sporen en zo snel mogelijk aan te pakken, om grotere problemen in een later stadium te voorkomen. Preventieve logopedie kan op twee manieren worden toegepast: individueel of in groepsverband. Individuele logopedie vindt plaats op verzoek van verpleegkundigen of leerkrachten; groepsgerichte logopedie vindt plaats bij risicogroepen of systematische consultaties. Logischerwijs is een preventieve logopedist dan ook werkzaam binnen verschillende sectoren: het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg.

De opleiding tot logopedist is een vierjarige hbo-opleiding. Deze opleiding kan in verschillende steden worden gevolgd, zoals: Almere, Eindhoven, Groningen, Heerlen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Wanneer logopedie?

Je kunt met veel klachten terecht bij de logopedist. Wanneer weet je dat je naar de logopedist moet? Dit is voornamelijk het geval wanneer jij of je omgeving hinder ondervindt van je gedrag omtrent stem, spraak, taal, slikken en gehoor. Bij de logopedist wordt het specifieke gedrag geconstateerd en verder behandeld. Vaak denken mensen dat de logopedist slechts bedoelt is voor taal- en spraakproblemen, maar niets is minder waar. Ook voor problemen als hyperventilatie, dyslexie en slechthorendheid kun je bij de logopedist terecht. Het voordeel van een logopedist is de persoonlijke aandacht en de vertrouwde omgeving. Op deze manier kunnen patiënten (voornamelijk kinderen) zich in een vertrouwde omgeving, zodat het probleem uiteindelijk verholpen worden.

Gladys Logopedie

Een voorbeeld van een logopediste is Gladys Bonta-Wetzel. Zij heeft een eigen praktijk en heeft ruim 33 jaar ervaring als logopediste. Zij heeft als sterke punten: “passie voor het werk, onverwoestende energie, enthousiasme en geduld”. Haar praktijk bevindt zich in Wassenaar (Eikenhorstlaan 16).

Logopedie SamenSpraak

Een ander mooi voorbeeld van een logopediepraktijk is ‘SamenSpraak’. Binnen de praktijk, met vestigingen in Geleen (Valderenstraat 5 en Frans Erenslaan 103A-03) en Neerbeek (Neerbeekerstraat 52), zijn in totaal vijf logopedisten werkzaam; vandaar ‘SamenSpraak’. Belangrijk voor deze praktijk is naast de samenwerking tussen de logopedisten, ook de samenwerking tussen logopedist en patiënt.