Gehandicaptenzorg

Syndroom van Down

Het syndroom van Down komt voor op ongeveer 4,6 van de 10.000 geboortes. Wat houdt het syndroom van Down precies in, welke oorzaken kent het syndroom en welke zorg kan aan mensen die lijden aan

Instellingen beperkingen

Mensen met een beperking, in dit artikel specifiek mensen met een visuele of auditieve beperking, hebben vaak extra hulp nodig. Deze hulp wordt onder andere geboden in instellingen. Welke vormen van hulp zijn allemaal mogelijk

Gehandicaptenvervoer

Voor gehandicapten kan het, vanwege lichamelijke en/of psychische beperkingen, lastig zijn om ergens te komen. Gelukkig is er een oplossing: gehandicaptenvervoer. Wat is gehandicaptenvervoer en waar dient dit vervoer toe? Wat is gehandicaptenvervoer? Gehandicaptenvervoer is

Hulphonden

Binnen de zorgverlening komen honden goed van pas. Zij kunnen taken overnemen en mensen begeleiden. Welke hulphonden bestaan er en wat zijn hun taken? Wat is een hulphond? Een hulphond biedt een hulpbehoevend persoon hulp.

Arts voor verstandelijk gehandicapten

‘Reguliere’ artsen zijn alom vertegenwoordigd, maar ook gehandicapten hebben gespecialiseerde gezondheidszorg nodig. Voor hen bestaan de zogenaamde artsen voor verstandelijk gehandicapten. Wat zijn dit precies voor artsen en wat houdt hun werk in? Wat is

Begeleiders

Voor een goede vorm van zorgverlening binnen de gehandicaptenzorg zijn begeleiders nodig. Welke soorten begeleiders bestaan er en wat zijn hun taken? Wat is een begeleider? Een begeleider richt zich op de coaching van een

Dagbesteding

Dagbesteding is een veelvoorkomende vorm van zorgverlening binnen de gehandicaptenzorg. Wat houdt dagbesteding in en welke vormen van dagbesteding bestaan er? Wat is dagbesteding? Dagbesteding is een vorm van zorgverlening voor (jong)volwassenen met een beperking.

Speciaal onderwijs

Een kernonderdeel van de gehandicaptenzorg is speciaal onderwijs. Door het speciale onderwijs hebben gehandicapte kinderen ook de kans op ontwikkeling middels educatie. Wat houdt speciaal onderwijs in en wat maakt het onderscheidend? Wat is speciaal