Dagbesteding

Dagbesteding is een veelvoorkomende vorm van zorgverlening binnen de gehandicaptenzorg. Wat houdt dagbesteding in en welke vormen van dagbesteding bestaan er?

Wat is dagbesteding?

Dagbesteding is een vorm van zorgverlening voor (jong)volwassenen met een beperking. Dagbesteding komt ook voor in de ouderenzorg, maar in dit artikel ligt de focus op dagbesteding binnen de gehandicaptenzorg. Het doel van dagbesteding is een gestructureerde, zinvolle dag aanbieden waarbij de cliënten activiteiten verrichten. Deze activiteiten kunnen, afhankelijk van de soort dagbesteding, erg verschillen. Voorbeelden van activiteiten zijn onder andere: paarden verzorgen, computeren en keramiek maken. Vaak worden de cliënten geholpen bij de dagbesteding door begeleiders.

Dagbesteding wordt vaak aangeboden bij speciale instellingen waar de (jong)volwassenen met een beperking ook kunnen overnachten. Het doel van dagbesteding is verveling tegengaan om tegelijkertijd iets leren. Omdat iedere cliënt andere interesses heeft, zijn er allerlei vormen van dagbesteding.

Vormen van dagbesteding

Dagbesteding richt zich dus voornamelijk op het aanbieden van activiteiten van beperkte (jong)volwassenen. Welke soort activiteiten zijn er allemaal?

Er zijn twee soorten activiteiten: arbeidsmatige en (re)creatieve.

Arbeidsmatige activiteiten zijn gericht op het verrichten van arbeid, en bestaan dus uit werkzaamheden als (de)monteren, sorteren en in- en uitladen. Hier wordt, onder begeleiding, samengewerkt in een bedrijfshal.

(Re)creatieve activiteiten zijn activiteiten die zich richten op (re)creatie. Het gaat dus zowel om creatieve taken, als om recreatieve taken. Voorbeelden van creatieve taken zijn: computeren, koken en tekenen. Voorbeelden van recreatieve taken zijn: wandelen, fietsen en boodschappen.

Zomo

Een voorbeeld van een woon- en dagbesteding is ‘ZOMO’ in IJsselstein (Lagebiezen 2b). Deze instelling biedt “kleinschalige dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking”. Bij deze zorgverlening heeft de cliënt een grote inspraak. Voorbeelden van activiteiten die aangeboden worden door ZOMO: houtbewerking, catering, ateliers, werken in de tuin, fietsenmakerij en bakkerij.

De Karmel

De Karmel’ is een instelling voor dagbesteding te Angeren (Lodderhoeksestraat 10c). De instelling heeft meerdere gezinshuizen, met ieder een eigen sfeer en identiteit. Bij de gezinshuizen kunnen verschillende activiteiten worden verricht.