Gehandicaptenvervoer

Voor gehandicapten kan het, vanwege lichamelijke en/of psychische beperkingen, lastig zijn om ergens te komen. Gelukkig is er een oplossing: gehandicaptenvervoer. Wat is gehandicaptenvervoer en waar dient dit vervoer toe?

Wat is gehandicaptenvervoer?

Gehandicaptenvervoer is een vervoersvorm voor gehandicapten, waardoor de mobiliteit van de gehandicapte toeneemt. Gehandicaptenvervoer bestaat niet alleen uit taxi’s of busjes, maar omvat een veel breder spectrum. Er bestaan dan ook tal van vormen van gehandicaptenvervoer.

Soorten gehandicaptenvervoer

Er zijn verschillende soorten gehandicaptenvervoer, die zich laten onderverdelen in de volgende categorieën: fietsen, scootmobiels, auto-aanpassingen, rolstoelgeschikte auto’s, parkeren en regiotaxi’s.

Er bestaan verschillende mogelijkheden omtrent fietsen voor gehandicapten, zoals driewielers, loopfietsen, elektrische fietsen of tandems. Welke fiets geschikt is, hangt van de situatie af. In sommige situaties is het mogelijk om vergoeding te krijgen. De voorwaarden bij deze vergoeding luiden: u kunt door een beperking of langdurige ziekte niet op een ‘gewone’ fiets fietsen; u heeft een speciaal ontwikkelde aanpassing nodig.

Een scootmobiel, een soort brommer op 3 wielen, is bedoelt voor mensen die slecht ter been zijn. Een scootmobiel is geschikt voor (jong)volwassenen die nauwelijks kunnen lopen en niet kunnen reizen met andere vervoersmiddelen, zoals de hiervoor benoemde fietsen. Als bestuurder van een scootmobiel moet je kunnen deelnemen aan het verkeer; goed zicht is hierbij van levensbelang.

Voor lichamelijk gehandicapten kan een auto worden aangepast. Voor de mogelijkheden in uw situatie, kunt u terecht bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Een voorbeeld van een autoaanpassing is het rolstoelgeschikt maken van het voertuig. In een rolstoelgeschikte auto kan de rolstoelgebruiker meerijden of zelf rijden. Vaak worden deze autoaanpassingen niet vergoed.

Gehandicapten kunnen met een gehandicaptenparkeerplaats op speciale parkeerplaatsen terecht. Er zijn drie verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten: voor gehandicapten die zelf rijden, voor gehandicapten die meerijden en voor instellingen waar de gehandicapten wonen.

De regiotaxi is een bekende vorm van gehandicaptenvervoer. Dit is het vervoer van een gehandicapte van deur tot deur, zoals van huis naar (speciaal) onderwijs. De regiotaxi rijdt logischerwijs in de regio en is voor iedereen beschikbaar. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen vaak korting krijgen op deze vorm van gehandicaptenvervoer.

Taxicentrale West-Friesland

Bij ‘Taxicentrale West-Friesland’ kunt u terecht voor rolstoelvervoer. De centrale beschikt over diverse functionele rolstoelbussen. De chauffeurs van de taxicentrale geven de rolstoelgebruikers extra aandacht.