Instellingen beperkingen

Mensen met een beperking, in dit artikel specifiek mensen met een visuele of auditieve beperking, hebben vaak extra hulp nodig. Deze hulp wordt onder andere geboden in instellingen. Welke vormen van hulp zijn allemaal mogelijk in deze instellingen?

Visuele beperking

Mensen die blind of slechtziend zijn, hebben een visuele beperking. Deze mensen hebben vaak extra hulp nodig. Deze hulp kan geboden worden in een zorginstelling. In zo’n instelling wordt de visueel gehandicapte geholpen om bepaalde vaardigheden te leren. Ook ondersteuning bij een zelfstandig leven is een voorname taak van de desbetreffende zorginstellingen. De zorginstellingen bieden onder andere hulp bij: communicatie, mobiliteit, zelfstandig wonen en het vinden van werk.

Om aangemeld te kunnen worden bij een instelling voor visueel gehandicapten, is een verwijzing van een oogarts of andere medisch specialisten nodig. Vaak kan voor meer informatie de huisarts geraadpleegd worden.

Auditieve beperking

Er bestaan ook instellingen voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Deze instellingen richten zich op mensen met een auditieve beperking (doofheid), spraak-taalstoornissen en een communicatieve beperking (autisme).

Auditieve en communicatieve zorg vindt plaats in aparte instellingen. Ook voor deze instellingen is een verwijzing van een (huis)arts nodig. In de instelling worden verschillende vormen van zorg aangeboden, zoals: communicatietraining, individuele begeleiding, onderwijs, vrijetijdsbesteding en lotgenotencontact.

Vergoeding

De zorgverlening in een auditieve, communicatieve of visuele zorginstelling kan vaak worden vergoed. De vergoeding hangt voornamelijk af van het doel van de zorg. Het doel van de zorg bepaalt namelijk onder welke regeling de zorgverlening valt. Er bestaan vier zorgregelingen die van toepassing kunnen zijn: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg.

ACIC

Een voorbeeld van een zorginstelling die zich richt op communicatief beperkten is ‘ACIC’ (‘Autisme Centrum In Contact’) te Hilversum. ACIC is een centrum voor autisme en onderwijs. De kinderen worden geholpen vanuit de visie van de organisatie: “Jij moogt hun geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want ze hebben hun eigen gedachten”. Deze visie is geciteerd van Kahlil Gibran (een Libanees-Amerikaanse dichter en schrijver).