Begeleiders

Voor een goede vorm van zorgverlening binnen de gehandicaptenzorg zijn begeleiders nodig. Welke soorten begeleiders bestaan er en wat zijn hun taken?

Wat is een begeleider?

Een begeleider richt zich op de coaching van een persoon of groep. Het doel van deze coaching is om de cliënt zijn mogelijkheden optimaal te laten benutten. Coaching richt zich voornamelijk op het positief veranderen van mensen. Een begeleider ondersteunt lichamelijke, verstandelijke en zintuigelijke beperkten, zodat zij hun dagelijkse activiteiten kunnen voortzetten. Tevens richt de begeleider zich op de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.

Ontwikkeling

Vroeger bestonden begeleiders voor de gehandicaptenzorg nog niet; deze begeleiding maakte onderdeel uit van het sociaal pedagogisch werk. Om gehandicaptenbegeleider te worden, moest je destijds de studie Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) hebben afgerond. Hedendaags bestaat er een aparte studie: Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg. Om een persoonlijk begeleider te worden, dien je een aantal verschillende karaktereigenschappen te hebben. Je moet een goed doorzettingsvermogen hebben, zelfstandig kunnen werken, flexibel zijn en van aanpakken weten. Met deze verschillende kwaliteiten kun je de gehandicapten helpen met hun ontwikkeling en opvoeding, school of werk, persoonlijke verzorging en vrije tijd. Omdat de gehandicapte vaak maar één begeleider heeft, heeft een persoonlijke begeleider binnen de gehandicaptenzorg een uitvoerende, adviserende en coördinerende taak. Hierbij is het van belang dat de begeleider andere zorgverleners informeert over het welzijn van de cliënt; samenwerken is van groot belang. Op deze manier wordt de optimale zorg verleent.

Autisme

Begeleiding richt zich niet alleen op mensen met een lichamelijke beperking, maar ook op mensen met een verstandelijke beperking. Een voorbeeld van een verstandelijke beperking waar veel begeleiding voor bestaat is autisme. Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Autisme laat zich kenmerken door beperkingen op het gebied van communicatie (voornamelijk sociale interactie). In Nederland heeft circa 1 op de 200 mensen een (lichte) vorm van autisme. ‘Klassiek’ autisme komt minder vaak voor, maar benodigd wel intensievere begeleiding. Deze begeleiding bestaat onder andere uit therapeutische behandelingen en medicatie. Ook kan het in contact laten brengen met een lotgenoot een goede vorm van therapie zijn.

AutiTotaal

AutiTotaal’ is een instelling voor verstandelijk beperkten, voornamelijk voor mensen die lijden aan autisme. Zij kunnen bij AutiTotaal terecht voor een gespecialiseerde begeleiding en training. De instelling, die zich bevindt in Boxmeer (Krekelzanger 8), vindt dat “iedereen het recht heeft om er te zijn”.