Arts voor verstandelijk gehandicapten

‘Reguliere’ artsen zijn alom vertegenwoordigd, maar ook gehandicapten hebben gespecialiseerde gezondheidszorg nodig. Voor hen bestaan de zogenaamde artsen voor verstandelijk gehandicapten. Wat zijn dit precies voor artsen en wat houdt hun werk in?

Wat is een arts voor verstandelijk gehandicapten?

Een arts voor verstandelijk gehandicapten past medische kennis toe om verstandelijk gehandicapten te behandelen. Deze vorm van gehandicaptenzorg is heel anders dan de zorg die ‘reguliere’ artsen bieden. Een belangrijk verschil is de reactie van de cliënt: vaak zijn verstandelijk gehandicapten minder goed in staat om tot uitdrukking te brengen wat zij voelen en denken. Om hen bij klachten toch te helpen, is een speciale behandelingswijze nodig. Om deze behandelingswijze onder de knie te krijgen, is een speciale opleiding nodig. Jaarlijks worden er omstreeks 20 artsen opgeleid.

Op 7 februari 2000 is de geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten door Els Borst erkent als zelfstandig medisch specialisme. Binnen Nederland is er slechts één instelling die artsen voor verstandelijk gehandicapten opleidt: de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze universiteit, vernoemd naar Desiderius Erasmus (een Nederlandse theoloog en humanist; schrijver van onder andere ‘Lof der Zotheid’), verzorgt een driejarige combinatie van leren en werken. Tevens worden er verscheidene stages gelopen in gerelateerde medische vakgebieden, zoals revalidatie, zintuigstoornissen en epilepsie. Op deze manier doet de arts kennis op betreffende zijn (nieuwe) vakgebied.

Functie

Een arts voor verstandelijk gehandicapten is gespecialiseerd op het gebied van gezondheidsproblematiek bij mensen met een verstandelijke handicap. Het werk van een arts voor verstandelijk gehandicapten omvat specialistische meervoudige complexe problematiek en preventie. Ook integrale zorg speelt een rol. De arts voor verstandelijk gehandicapten, ook wel AVG genoemd, functioneert binnen een multidisciplinair team, bestaande uit onder andere paramedici en begeleiders.

NVAVG

De ‘Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten’ is een organisatie die zich richt op de kwaliteitshandhaving binnen de zorgsector voor verstandelijk gehandicapten. Deze kwaliteit wordt middels (wetenschappelijk onderbouwde) richtlijnen in stand gehouden en, zo mogelijk, vergroot. Tevens zorgt de organisatie voor wet- en regelgeving op het gebied van medische zorg voor verstandelijk gehandicapten. De organisatie organiseert jaarlijks een aantal studiedagen, zodat de artsen ‘up-to-date’ blijven wat betreft hun vakgebied. Daarnaast worden op de website van de organisatie vacatures bijgehouden.