Zorggids Opsterland

Opsterland

Provincie

Friesland Zeeland Groningen Drenthe Overijssel Utrecht Flevoland Noord-Holland Zuid-Holland Gelderland Limburg Noord-Brabant
www.zorg-lokaal.nlwww.zorg-lokaal.nl www.unilever.nlwww.unilever.nl

Stichting A&B en A&B Dagbesteding BV
Stichting A & B is gespecialiseerd in het begeleiden en opvangen van kinderen en jongeren met een beperking. Dit kunnen kinderen/jongeren met een verschillende beperkingen zijn; zowel verstandelijk, en/of gedragsmatig, en/of psychiatrisch...

Fysiotherapie Gorredijk
Binnen Fysio Gorredijk  wordt veelaandacht geschonken aan bij- en nascholing om de ontwikkeling van ons vak op de voet te volgen. Daarom zijn alle fysiotherapeuten  bij fysiotherapie Gorredijk registerfysiotherapeuten...

De Schakelgroep
Steeds meer hoort u in de zorg dat de budgetten niet afdoende zijn om de zorg te verlenen die er nodig is, laat staan dat er iets extra’s gedaan kan worden zoals een kopje thee inschenken. Doordat wij over vakbekwaam personeel kunnen beschikken...

Friesland

Logo RB


Zorgadressen:

Huys ter Swaach
Hoofdstraat 9 - 9244 CL BEETSTERZWAAG

Stichting A&B en A&B Dagbesteding BV
Merkebuorren 90 - 9241 GH WIJNJEWOUDE

De Schakelgroep
Badweg 40 - 8401 BL GORREDIJK

Fysiotherapie Gorredijk
Stationsweg 24 A - 8401 DP GORREDIJK

Apotheek De Fundatie
Kerkepad Oost 18 - 9244 CE BEETSTERZWAAG

Apotheek Gorredijk
Lijnbaan 1 - 8401 VL GORREDIJK

Prummel Huisartsenpraktijk
Weinterp 3 - 9241 HB WIJNJEWOUDE

Wolthuis B.V.
Langpaed 10 - 9248 SZ SIEGERSWOUDE

Digitalis
De Lange Jacht 52 - 9244 HP BEETSTERZWAAG

Noodopvang Gorredijk
Compagnonsfeart 31 - 8409 CR HEMRIK

Duizendstra-Prins B.V.
Merskekamp 32 - 9243 JD BAKKEVEEN

Nepal Oral Health Society the Netherlands
't Ikenhiem 12 - 8401 XW GORREDIJK

Nepal Oral Health Society the Netherlands
't Ikenhiem 12 - 8401 XW GORREDIJK

Geneeskunde
Hegedyk 35 - 8405 GS LUXWOUDE