Zorgadressen in Opsterland

Kies een andere gemeente in Friesland

Zoek op naam of trefwoord in Opsterland

rb-logo

Rubrieken

Zorgadressen

Kijkvooruit

Kijk Vooruit biedt ambulante begeleiding aan kinderen/jongeren, gezinnen en volwassenen Kijk Vooruit is betrokken, werkt  methodisch, aan de hand van

Fysiotherapie Gorredijk

Binnen Fysio Gorredijk  wordt veelaandacht geschonken aan bij- en nascholing om de ontwikkeling van ons vak op de voet te volgen. Daarom

De Schakelgroep

Steeds meer hoort u in de zorg dat de budgetten niet afdoende zijn om de zorg te verlenen die er

Huys ter Swaach

Het Huys biedt plaats aan mensen met uiteenlopende ziektebeelden, die voor hun zorg een beroep kunnen doen op de reguliere

jurk en kunst van kaatje

Hoofdstraat 41 - 9244CL Beetsterzwaag

By Thessa

Te Nijenhuiswei 16 - 9241GV Wijnjewoude

J.A. Stallinga artsenpraktijk voor homeopathie en algemene geneeskunde

Van Harinxmaweg 19 - 9246TL Olterterp

Linda Romijn, Voedingscoach

Boslaan 16 - 9244EK Beetsterzwaag

Manuele praktijk In balans

Skoalleane 7 - 9244CS Beetsterzwaag

Bernadet's Kinderopvang

Alde Dyk 34 - 8407AE Terwispel

Stichting Timpaan Peuterspeelzalen Menterwolde

Badweg 28 - 8401BL Gorredijk

Berne-oppas Elmo

Van der Veldestrjitte 10 - 8406EH Tijnje

AVT

Rolbrêgedyk 31 - 8406AM Tijnje

Lytse wrald

Master Roordawei 3 - 8406ES Tijnje

Windegaarde

Breewei 22 - 8406EE Tijnje

F.Greydanus t.h.o.d.n. Franch & Free

Brouwerij 54 - 8401PS Gorredijk

Fitaal Wijnjewoude

Meester Geertswei 4 - 9241GL Wijnjewoude

Bekken Balans

Boekweitpaed 1 - 9247BP Ureterp

Riekje Cares

Marten Janswei 17 - 8408JB Lippenhuizen

Nienke doktert

't Hou 19 - 8404GJ Langezwaag

Sonja Zwart

Kobunderleantsje 8 - 8408JL Lippenhuizen

Leaf

Foareker 54 - 9247AC Ureterp

Jouw koers centraal

Geawei 8 - 9245HA Nij Beets

Huisartsenpraktijk Langezwaag

Tsjerkeleane 1 - 8404GN Langezwaag