Kijkvooruit

Wetterwille 2
8401 GB Gorredijk
t: 06 - 231 573 38
e: info@kijkvooruit.nl
w: kijkvooruit.nl

Kijk Vooruit biedt ambulante begeleiding aan kinderen/jongeren, gezinnen
en volwassenen

Kijk Vooruit is betrokken, werkt  methodisch, aan de hand van
spel/activiteiten en het visueel maken van de (praktische) begeleiding.
We zetten de cliënt in zijn kracht en samen doen we wat nodig is om de
doelen te kunnen behalen. Daarbij zijn we laagdrempelig, flexibel,
zonder oordeel, denken we buiten de bestaande kaders en staan we open
voor nieuwe en andere ideeën.