Huys ter Swaach

Hoofdstraat 9
9244 CL Beetsterzwaag
t: 0512 - 38 08 04
e: info@huysterswaach.nl
w: www.huysterswaach.nl

Het Huys biedt plaats aan mensen met uiteenlopende ziektebeelden, die voor hun zorg een beroep kunnen doen op de reguliere zorggelden. Het particuliere karakter blijkt uit het gegeven, dat de bewoner c.q. diens familie zélf zorg draagt voor de maandelijkse woon- en servicekosten. Huys ter Swaach, geopend op 1 november 2012, wil zich positioneren als een Huys waar uitmuntende zorg wordt geboden. Het beschikt daartoe over een bekwaam team van 20 personeelsleden.